De moskee

© Paul Corthouts

Lees eerst de tekst en beantwoord daarna de vragen.

De moskee


Een moskee is voor moslims net zoiets als een kerk voor christenen. Maar van binnen ziet een moskee er heel anders uit dan een kerk. Er staan geen banken of stoelen want iedereen zit gewoon op de grond. Daarom moet je je schoenen uitdoen bij de ingang. In een moskee hangen geen schilderijen aan de muur en er staan ook geen beelden.

Een moskee is in de eerste plaats een gelegenheid waar men gezamenlijk het gebed kan verrichten. De Islam vraagt de gelovigen vijfmaal per dag te bidden. In de meeste gevallen doet men dit thuis of op het werk. Op vrijdag moet men echter een gezamenlijk gebed in de moskee verrichten.

Moskeeën worden zo gebouwd dat de gelovigen tijdens het bidden hun gezicht naar Mekka keren. Mekka is de heilige stad voor de moslims omdat daar de Kaäba staat, het Heilige huis van God.

Men telt in België ongeveer 110 moskeeën. Behalve het religieuze gebed, worden er ook lezingen gehouden. Men organiseert er eveneens sociale en culturele activiteiten.

In de meeste moskeeën is een imam aanwezig. Dit is de voorganger bij het gebed, de persoon die preken houdt en antwoord geeft op de vragen. Hij is niet helemaal te vergelijken met een pastoor want hij mag niet in naam van Allah vergiffenis schenken.

Moskeeën hebben vaak een minaret (soort toren). Van hierboven roept men de gelovigen op tot het gebed.

Iedereen die belangstelling heeft, kan ongeacht zijn geloof de moskee bezoeken.