Ongelijke verdeling

© Paul Corthouts

Vul het juiste antwoord in!
1. Verdeel 50 kastanjes zodat Mia er 10 meer heeft dan Jan.
Mia krijgt dan kastanjes. Jan heeft er .

2. Verdeel € 600 onder Hilde, Lieve en Ivo. Hilde heeft € 50 meer dan Lieve en Ivo heeft € 20 meer dan Hilde.
Hilde heeft € , Lieve bezit € en Ivo krijgt € .

3. Een verzamelaar verzamelt zijn postzegels tussen Frank en Els. Hij bezit 4200 zegels en geeft Frank het dubbele van Els.
Frank krijgt exemplaren en Els heeft er .

4. Verdeel € 720 in drie delen. Het tweede deel is € 30 meer dan het eerste, het derde deel is € 60 groter dan het tweede.
Het kleinste deel = € , het middelste = € en het grootste = € .

5. Van een som geld krijgt Joke 1/6 deel, Koen 1/5 en David de rest namelijk € 570.
Joke krijgt € en Koen € .