Oppervlakte- en landmaten herleiden

© Paul Corthouts

Noteer de ontbrekende getallen of maten!

???
2 a= ca= 2
5000 m²= 5000 = a
20 ha= = a
600 m²= a= 600
8 hm²= 8 = dam²
50 000 m² = a= hm²
25 a= dam²: 0,25
3 0000 ha= km²= 3 0000
500 dm²= = 5
1 km²= hm²10 000