Percent splitsen

© Paul Corthouts

Noteer het ontbrekend percent!

4/5
0,6
%
4/8
%
%
0,4
%
1/10
%
0,3
3/4
2/8
%
%
0,55
4/8
%
1/4
%
%
0,35
0,9
%
1/10
3/6
%
%
3/5
%
0,65
4/5
%