Rekenraadsel

© Paul Corthouts

Vul de kruiswoordpuzzel in. Kiik dan op "Controleren" om uw antwoord te controleren. Wanneer u vast komt te zitten, klik dan op "Hint" om een extra letter te krijgen.
 1   2    3    4     
5      6      7   
8           
     9      
   10        
  11         
 12          
 13