Gemiddelde snelheid

© Paul Corthouts

Duid het juiste antwoord aan!

Werkwijze

Werkwijze

De gemiddelde snelheid geeft een verhouding tussen afstand en tijd. Noteer in een schema wat wordt gegeven en gevraagd.

vb. snelheid is 80 km/ u

A T

Gegeven 80 60Gevraagd ... x