Spreekwoorden

© Paul Corthouts

Wat betekenen deze spreekwoorden?

Voor iemand in de bres springen
Hij zat op hete kolen.
Hij won de wedstrijd zonder slag of stoot.
Zorg dat ze geen lont ruiken.
Iets in het schild voeren.
Iemand in het harnas jagen.
Iemand om de tuin leiden.
Het hazepad kiezen.
Het loopt van een leien dakje.
Hij zette zijn beste beentje voor.