Woordenschat : Tegengestelden

© Paul Corthouts

Noteer het passend tegengestelde van het woord dat tussen haakjes staat!
Je kan kiezen uit onderstaande woorden :

   aandachtig      brutaal      droge      duister      goedkope      heldere      heuvelachtig      licht      luid      ongesneden      proper      rechtopstaande      sappige      trage      troebel      uitgerust      vers      vrolijk      zachte   
1. (helder) Het water in die vijver is zeer .

2. (oudbakken) De meeste kinderen eten liefst brood.

3. (vochtig) grond is niet zo gunstig voor de planten.

4. ( gesneden) Vader koopt in de winkel een blok kaas.

5. (zwaar) Dat pakje is zo als een veertje.

6. (uitgedroogd) We eten iedere dag vruchten.

7. (vermoeid) Na de pauze waren de spelers volledig .

8. (bewolkt) Bij een hemel zie je de meeste sterren.

9.( omgevallen) Laten we afspreken bij die paal.

10. (bedroefd) Trek eens een gezicht!

11. (vuil) De poetsvrouw maakt het huis weer .

12. (vriendelijk) Die jongens antwoordden heel .

13. (onverschillig) De leerlingen luisterden naar de uitleg.

14. (stil) Waarom praat je zo ?

15.( snel) Rivieren in de vlakte hebben een loop.

16.(treurig) In de klas is ze steeds .

17. (hard) Met hand begeleidde hij hen naar de juiste plaats.

18. (duur) Wegens geldgebrek koopt ze enkel spullen.

19. (vlak) Het is vermoeiend fietsen in gebied.

20. (licht) 's Winters is het reeds om 16 uur .