Toetanchamon ???

© Paul Corthouts

Duid het juiste antwoord aan!

Toetanchamon

Toetanchamon leefde enkele duizenden jaren geleden en was één van de Egyptische farao’s. Zijn graf werd ontdekt door de Engelse archeologen Howard Carter & Lord Carnavan.

Het verhaal van Toetanchamon
Lange tijd werd gedacht dat Luna zijn moeder was. Tegenwoordig is men er van overtuigd dat Toetanchamon een zoon was van Achnaton.
Toetanchamon was geen opvallende farao.
Waarom is hij zo beroemd geworden?
Zijn beroemdheid is vooral te danken aan het zeldzame feit dat zijn graf, toen het in 1922 door Howard Carter werd gevonden, vrijwel ongeschonden bleek te zijn.
Het voor een farao kleine graf bevatte meer dan 3500 kunstvoorwerpen. Toetanchamon was gehuwd met Anchesenamon en was de opvolger van Achnaton.
Hij was slechts negen jaar oud toen hij farao werd en ook nog erg jong toen hij stierf (ca. 18-19 jaar oud) . Hij groeide op in de stad Amarna. Aanvankelijk was zijn naam niet Toetanchamon maar Toetanchaton, naar de Egyptische god Aton. Deze god werd aanbeden door alle Egyptenaren nadat Achnaton een grote wijziging in de godsdienst van het Egyptische rijk had doorgevoerd.
Onder de regering van Toetanchamon keerde Egypte terug naar de traditionele religie van Egypte; de verering van alle oude goden. Vooral die van de oppergod Amon, werd in ere hersteld en Toetanchaton nam de naam Toetanchamon aan.
Raadsel
Vele gebeurtenissen tijdens zijn regeringsperiode zijn nog steeds een raadsel.
Het is niet helemaal duidelijk waarom hij zo jong gestorven is. Op basis van röntgenopnamen meende een Brits team in de jaren zestig een schedelbreuk te herkennen. Daarom denkt men dat Toetanchamon was vermoord door een klap op het achterhoofd.
Het is wel duidelijk dat er in zijn tijd grote spanningen waren in Egypte, nadat het religieuze beleid van zijn voorganger Achnaton tot een grote chaos geleid had. Bovendien waren er oorlogen, onder andere met de Nubiërs en de Hittieten. Een revolutie viel ook niet uit te sluiten.
De opvolgers
Toetanchamon werd opgevolgd door de veel oudere hogepriester Ay, een aangetrouwd lid van de koninklijke familie. Volgens de onderzoekers was hij mogelijk ook zijn moordenaar toen de jonge prins meer zijn eigen wil begon door te drijven.
Ay’s regering duurde ook maar vier jaar en de farao na hem (generaal Horemheb) verwijderde de namen van Achnaton, Toetanchamon en Ay uit de boeken en koningslijsten van het land.
Toch verstoorde Horemheb Toetanchamons graf niet. Dat wijst erop dat hij toch wel respect voor de jonge koning had.
Een ongeschonden Koningsgraf
Het graf van Toetanchamon is Graf DK 62 in het Dal der koningen. De ironie wil dat dit het enige koningsgraf is dat vrijwel ongeschonden is gevonden. Dit komt doordat het tijdens de bouw van het graf voor Ramses VI uitgegraven zand op de ingang van het graf van Toetanchamon werd gegooid. Zo bleef deze toegang ongeschonden, tot het graf in 1922 door Howard Carter, Lord Carnavon en zijn mensen werd ontdekt.
Het graf maakt ondanks alle pracht en praal een tamelijk haastig bijeengeraapte, en voor een farao bijna armoedige indruk. Het was waarschijnlijk voor iemand anders bedoeld; voor een hogere officier, of een vrouwelijk lid van de faraofamilie.
Naar de wens van Howard Carter werd de mummie na grondig onderzoek weer teruggelegd in de sarcofaag van zijn eigen graf. De schat die in Toetanchamons graf gevonden werd is inmiddels wereldberoemd. Kan je je voorstellen welke schatten de meer luxueuze faraograven bevat hebben?