Uit het hoofd!

© Paul Corthouts

Noteer het ontbrekend getal!

1) 4001 - 29 = 11) Twee en een half uur = minuten
2) 5/8 = (decimaal getal) 12) Een fiets kost 450 €. Je krijgt 10% korting. Je moet dus € betalen.
3) Het cijfer in het getal 302, 985 heeft de grootste waarde. 13) kwartalen = 2 jaar
4) 807 : 5 geeft als rest 14) Deze morgen was het - 3 ° C. De temperatuur steeg met 5 graden. Nu is het C
5) Een paal wordt voor 1/3 in de grond geklopt. Het deel boven de grond is 4 meter. De paal is m lang. 15) 308 - 8,1 =
6) De omtrek van een rechthoek is 30 dm. De breedte is 7dm. De oppervlakte is dm². 16) 6 = 20% van .
7) 875 + 300 = 17) De oppervlakte van een vierkant is 25 m². De omtrek is m .
8) Het gemiddelde van 2 getallen is 16. Het kleinste getal is 12, het andere is .18) Papa is 42 jaar, mama 40 jaar en je broer is 9 jaar. Over jaar zijn ze samen een eeuw!
9) 40,2 x 50 = 19) Bruto gewicht 700 kg, tarra bedraagt 125 kg. Het netto gewicht is kg.
10) 240 is % van 480 .20) 1600 : 25 =