Verhouding en percent

© Paul Corthouts

Duid het juiste antwoord aan!