Verzamelnamen

© Paul Corthouts

Dikwijls gebruiken we dezelfde woorden om een hele groep aan te duiden. Nochtans bestaan er in het Nederlands verzamelwoorden die passen bij bepaalde zelfstandige naamwoorden.
Kan je het overeenstemmend verzamelwoord invullen? Je mag kiezen uit volgende reeks :

   bende      boomgaard      broedsel      collectie      colonne      gebergte      gebladerte      gesternte      gezin      kudde      ploeg      school      vloot      vlucht      zwerm   

Oei, pas op een hele hoop bijen! Ja dat is een grote .

De fruitbomen staan in bloei. Ga je mee wandelen in de .

Heb je veel postzegels? Wil je mijn even zien?

Bij heldere hemel bewonderen we 's nachts het .

Ouders en kinderen vormen samen een .

De oorlogs viel de vijand langs de zee onverwacht aan .

Er stonden elf spelers op het veld maar ze vormden geen .

In België hebben we wel heuvels maar geen .

De herder verzamelde zijn schapen.

Het van de merels wordt soms geroofd door een ekster.

Dieven werken soms in groep, ze vormen een .

De soldaten marcheerden de hele dag in .

Er schijnt geen zonlicht door het van de bomen.

De vissers ontdekten een vissen.

De vruchten werden geplunderd door een spreeuwen.