Een vreemd verhaal

© Paul Corthouts

Lees eerst de tekst en beantwoord daarna de vragen.

Een vreemd verhaal

Het oude, verwaarloosde en vervallen huis stond te koop. De vrouw die er toevallig voorbijwandelde, een zekere Marie Joostens, zag het bord van de verkoper in de tuin. Eigenaardig, dacht ze. Dat huis ziet er niet aantrekkelijk uit, maar toch interesseert het mij. Het komt me zelfs bekend voor. Ze noteerde naam en adres van de verkoper en snelde vervolgens naar huis. Haar echtgenoot die leraar was, bleek al thuis te zijn.
Marie vertelde hem over het huis. Hij luisterde aandachtig en zei : "Waarom neem je niet eens contact op met die man?" "Dat is een goed idee," antwoordde Marie. "Dan kom ik misschien iets meer te weten over het huis en zijn geschiedenis."
De jonge, vriendelijke man die haar ontving, kon weinig vertellen over het huis. Er waren vroeger problemen geweest rond de erfenis van het huis. Daarom was het steeds bewoond geweest door huurders. Maar nu konden de eigenaars het verkopen.
"Ik heb wel iets eigenaardigs gevonden in een geheime bergplaats," bekende de man. Volgens mij is het een oud dagboek. Er zit ook een foto in.
Marie nam het boek aan om naar de foto te kijken en slaakte een luide gil. De vrouw op de foto, die gekleed was naar de mode van honderd jaar geleden, leek als twee druppels water op haarzelf...