Taalbeschouwing : zinsdelen benoemen

© Paul Corthouts

Elke zin bestaat uit zinsdelen. Kun je het zinsdeel dat tussen haakjes staat correct benoemen?
Je kan telkens kiezen uit vier keuzemogelijkheden.