Kosten verbruik water, elektriciteit, verwarming.
(voorbeeld voor de periode 2020/2021)

Afrekening (omstreeks 15 juli ): water, elektriciteit, verwarming:

* water:
Begin september wordt index van watermeter genoteerd.
Begin juli (jaar nadien) wordt opnieuw de index opgenomen.  
Verschil wordt gedeeld door aantal studenten. 
Elke student betaalt dit deel vermenigvuldigd met de normale
prijs per m², d.i.  8,26 euro.  
(abonnementskosten en BTW inbegrepen)

* elektriciteit: idem als voor water
Normale prijs per Kw/u = 0,2254 euro
(abonnementskosten en BTW inbegrepen)

* verwarming:
Elke kamer heeft een elektronische verbruiksmeter, die opgenomen wordt,
begin september en begin juli (jaar nadien).   
Begin september wordt de index van de algemene verbruiksmeter opgenomen.
Begin juli wordt opnieuw de stand opgenomen. 
Elke student betaalt volgens eigen verbruik: zijn deel t.o.v. het totale verbruik.
Prijs per liter = 0,60 euro (volgende 3000 liter).

Van deze totale som wordt het maandelijks voorschot afgetrokken