Karekiet

Activiteitenboerderij

Wat is dat?

Op een activiteitenboerderij komen kinderen, jongeren en volwassenen met een verstandelijke handicap in contact met verschillende boerderijdieren en genieten ze van het plattelandsleven. De beperkte landbouwactiviteiten zijn volledig afgestemd op de mogelijkheden van de "hulpboeren". Het is een plaats waar ze werken, genieten en bijleren in en van de natuur!

Deze activiteitenboerderij werkt volledig samen met Tikvatenoe, een instelling te Berchem voor kinderen en volwassenen met een verstandelijke handicap. Vier dagen in de week komen zij in groepjes naar Geel - de boerenbuiten voor die van 't stad - om er te genieten van een zinvolle dagbesteding!

Wat te doen?

Zodra de hulpboeren aankomen, wordt er tijdens een koffiepauze overlopen wat er die dag allemaal wordt gedaan. Afhankelijk van de doelgroep worden verschillende "dagschema's" opgesteld. Zo is het voor ieder duidelijk en kan men rustig de dag beginnen.

Uiteraard moeten elke dag de verschillende dieren (geiten, schapen, ezel, katten, kippen, konijnen, pony's, ...) gevoederd en verzorgd worden. Dit gebeurt op ieder z'n tempo en volgens een gestructureerde manier. Schoonmaken van stallen en algemeen onderhoud komt dan ook aan bod. Aan de hand van picto's weet ieder wat z'n taak is. Er is ook voldoende tijd om van het verzorgen een rustig "snoezelmoment" te maken waarbij vooral de tastzin geprikkeld wordt.

's Middags brengt ieder z'n boterhammen mee en kan er hopelijk zo veel mogelijk buiten gegeten worden.

In de namiddag is het dan tijd voor hippotherapie en/of huifkarrentocht.

Voor de koude/natte dagen kan ieder kiezen uit het aanbod van het "mini-crea-atelier". Hier kan men bloemschikken, weven, confituur maken,brood bakken en allerlei knutselactiviteiten doen.

Verschillende fruitbomen zijn reeds aangeplant en er worden dit jaar samen met de hulpboeren nog bijgeplant. Nu is het een paar jaar wachten vooraleer we fruit kunnen plukken. En ook de biologische moestuin (zaaien, oogsten, kweken, ...) komt eraan.

Nog enkele andere "toekomstprojecten" zijn scholen en kampen rondleiden, en het openen van een winkeltje waar we eigen producten en creaties kunnen verkopen.

Waarom doen we wat we doen?

Aan de hulpboeren wordt een zinvolle dagbesteding op maat aangeboden.

Werken met dieren in de natuur heeft een therapeutische, heilzame werking. Door de vaste structuur (dag- en seizoensritme) geeft dit de gasten rust, zekerheid, ontspanning, ...

Een kind met een verstandelijke handicap voelt zich vaak gefrustreerd, niet begrepen door de wereld. Als het weet dat het steeds kan terugvallen op z'n vriend (het dier), zal het z'n frustraties die het in de buitenwereld opdoet beter kunnen verwerken en minder gedragsproblemen hebben.

De hulpboeren worden vaak verzorgd, terwijl ze op de boerderij zelf kunnen verzorgen. Hierdoor voelen de hulpboeren zich nuttig en wordt hun zelfvertrouwen versterkt.

Een zorgboerderij heeft uiteraard ook een educatieve functie. Een boerderij is een stimulerende omgeving, de hulpboeren kunnen de fauna en flora voelen, zien, horen en ruiken. Er wordt optimaal gebruik gemaakt van emoties en zintuigen.

Door de hulpboeren te leren samenwerken, anderen te leren helpen, verkrijgen ze al spelenderwijs sociale vaardigheden. In omgang met dieren zijn kinderen vaker ontvankelijk voor morele eisen (bv. je mag met de poes wel spelen, maar haar niet plagen). Het is aan de begeleider om deze over te zetten naar de maatschappelijke omgangsvormen. Zo wordt ieders persoonlijkheid ontwikkeld!

Na verloop van tijd kunnen de hulpboeren misschien scholen rondleiden, kan er al eens een expositie opgesteld worden, ... Integratie is immers ook belangrijk.