Brug van de Waterhoek, Avelgem

  [Home]     [Index]       [Mail]

Geschiedkundige en literatuursprokkels

  [Brug van de Waterhoek in opbouw, Avelgem 1904]  
  "Het geraamte der brug stond geheel opgetimmerd aan den eenen oever. Eerst als volkomen afgewerkt zijn zou, moest heel het gevaarte, met windassen, op rollen voortgeschoven worden. Door schepen geschraagd over 't water komen tot de twee uiteinden op de pinnen der voetstukken zouden rusten."
[de Teleurgang van den Waterhoek, p. 274]
 
  [Brug van de Waterhoek in opbouw, Avelgem 1904]  
  Vierendeelbrug tussen Ruien en Avelgem in opbouw.  
[Brug van de Waterhoek, Avelgem 1904]
Eerste Vierendeelbrug tussen Ruien en Avelgem. Bouwjaar: 1904
Bron: VVIA
[Brug van de Waterhoek, Avelgem 1904]
Eerste Vierendeelbrug tussen Ruien en Avelgem. Bouwjaar: 1904
Bron: A. Vierendeel, Esquisse d'une histoire de la technique. Tome II. Bruxelles, Vromant, 1921. Fig 5.
[Brug van de Waterhoek - Brugeoise, Avelgem 1904]
De eerste Vierendeelbrug in de cataloog van de constructeur
La Brugeoise et Nicaise & Delcuve (usine de Bruges)
[Tweede brug van de Waterhoek, Avelgem 1921]
De tweede Vierendeelbrug tussen Ruien en Avelgem. Bouwjaar: 1921
[De teleurgang van den Waterhoek, Stijn Streuvels - eerste druk 1927] [De teleurgang van den Waterhoek, Stijn Streuvels - vierde druk]
De teleurgang van den Waterhoek
- Stijn Streuvels -
- Eerste druk -
 1927
- Vierde druk -
 
Op de omslag van de eerste druk staat de eerste Vierendeelbrug,
zoals gebouwd in 1904 en bestaande uit zeven traveeën, afgebeeld.
Bij de vierde druk heeft de illustrator zijn fantasie laten werken.
Alhoewel de brug zijn oorspronkelijke vorm heeft behouden, is
het aantal traveeën verhoogd tot negen. De Schelde heeft bij deze
uitgave ook een sterk meanderend verloop gekregen, bij de bouw
van de brug werd de stroom eerder rechtgetrokken.
[Click to enlarge] [Click to enlarge] [Click to enlarge]
Huidige Vierendeelbrug van de Waterhoek
(Rugge) Avelgem, België

Links


Notas:

  1. www.artnet.com biografie van Arthur Vierendeel en "A. Calders, J. Deknopper; Arthur Vierendeel, de belgische Gustave Eiffel, VILv" [Ref. 2] vermelden dat de eerste Vierendeelbrug over de Leie werd gebouwd. Dit is fout, de eerste Vierendeelbrug werd op de Waterhoek tussen Avelgem en Ruien over de Schelde (l'Escaut) gebouwd en op 9 september 1906 ingehuldigd.
  2. Reeds in 1898 werd in Geraardsbergen een loopbrug, gebaseerd op de Vierendeelligger, over de Dender gebouwd.
  3. Het gehucht tussen Ruien en Avelgem waar zich de Vierendeelbrug bevindt staat op belgische stafkaarten aangegeven als Rugge en niet als de Waterhoek.

Home
Karel Roose
Laatst gewijzigd: 2 januari 2010 Valid HTML 4.01! CSS-validator