# Aard Kamer Beschrijving Knop
31 Licht Garage plafond - zijkant
30 Licht Garage plafond
29 Licht Berging plafond #1
28 Licht Berging plafond #2
23 Licht WC gelijkvloers
22 Licht Inkom plafond
21 Licht Inkom vestiare /!\
27 Licht Keuken plafond #1 - dampkap
26 Licht Keuken plafond #2 - hoek
25 Licht Keuken plafond #3 - schuifraam
24 Licht Keuken plafond #4 - berging
16 Licht Eetkamer tafel #1
62 Licht Eetkamer tafel #2
63 Licht Eetkamer tafel #3
64 Licht Eetkamer tafel #4
20 Licht Living plafond #1
19 Licht Living plafond #2
18 Licht Living plafond #3
17 Licht Living plafond #4
0 Licht Trap plafond (verdiep)
1 Licht Overloop plafond
5 Licht Slaapkamer 3 plafond - spot
3 Licht Slaapkamer 2 plafond - spot
71 Licht Dressing plafond
10 Licht Badkamer plafond - spot
9 Licht Badkamer douche
112 Licht Living vloer
113 Licht Inkom vloer
2 Licht Slaapkamer 2 plafond
4 Licht Slaapkamer 3 plafond
6 Licht Keuken eiland - buis
7 Licht WC WC Boven /!\
8 Licht Badkamer null - venster
11 Licht Badkamer Spiegel /!\
14 Licht woonkamer ?midden-rechts
15 Zon woonkamer midden-links v
17 Licht woonkamer centraal 1
18 Licht woonkamer centraal 2
19 Licht woonkamer centraal 3
20 Licht woonkamer centraal 4
21 Licht Inkom Vestiare
48 Zon Woonkamer ?midden - rechts ^
49 Zon Woonkamer ?midden - rechts v
50 Licht Woonkamer ?rechts
51 Zon Woonkamer ?rechts ^
52 Zon Woonkamer ?rechts v
53 Licht Woonkamer ?binnentuin
54 Zon Woonkamer ?binnentuin ^
55 Zon Woonkamer ?binnentuin v
58 Stop Slaapkamer 1 Links venster
59 Stop Slaapkamer 1 Links venster
60 Stop Garage Poort
61 Stop Garage Poort
65 Licht spare 1 spare 1
66 Licht spare 2 spare 2
67 Licht spare 3 spare 3
68 Licht spare 4 spare 4
70 Licht Slaapkamer 1 plafond /!\
72 Licht Buro spot binnentuin
73 Licht Buro spot midden
74 Licht Keuken eiland - raam
75 Licht Buro spot luifel
76 Licht Slaapkamer 1 venster
77 Zon Slaapkamer 1 omhoog
78 Zon Slaapkamer 1 omlaag
79 Stop Badkamer Verwarming
80 Zon Living ?midden-links ^
81 Licht Living ?midden-links
82 Licht Living ?links v
83 Licht Living ?links ^
84 Licht Living ?links
85 Licht Badkamer ?venster
86 Zon Inkom omlaag v
87 Zon Inkom omhoog ^
88 Licht Slaapkamer 2 ?venster
89 Zon Slaapkamer 2 ?omlaag v
90 Zon Slaapkamer 2 ?omhoog ^
91 Licht Slaapkamer 3 ?venster
92 Zon Slaapkamer 3 ?omlaag v
93 Zon Slaapkamer 3 ?omhoog ^
94 Zon Badkamer omlaag v
95 Zon Badkamer omhoog ^
103 Stop Inkom Naast WC
104 Stop Eetkamer Vloer
105 Stop Living Vloer
106 Stop buro Vloer
107 Stop Living Binnentuin
108 Stop Binnentuin muur - eind
109 Licht Inkom luifel
110 Licht Keuken luifel
111 Licht Buro luifel
112 Licht Eetkamer Vloer
113 Licht Inkom Vloer
114 Licht Trap Leuning
115 Chaufage Living ?Klimabox 1
116 Chaufage Living ?Klimabox 2
117 Chaufage Living ?Klimabox 3
118 Chaufage Badkamer ?Klimabox 4
119 Licht Berging ?WTW #1
120 Licht Berging ?WTW #2
121 Licht Berging ?WTW #3
122 Chaufage Berging Gasketel
123 Licht Binnentuin #2 /!\
124 Licht Voortuin Vloer - oprit
125 Licht Binnentuin #1 /!\
126 Licht Inkom Vloer - overdek /!\
127 Licht Voortuin muur /!\