<%@LANGUAGE="JAVASCRIPT" CODEPAGE="1252"%> Untitled Document

Gemeente in de provincie Oost-Vlaanderen, op 7 km van Destelbergen, op 5,5 km van Lochristie, op 13 km van Gent, op 9 km van Overmere, op 6,5 km van Laarne en van Zaffelare.


- Bevolking: 2589 inwoners.
- Oppervlakte: 1538 hectaren.
- Bestuurlijk en rechterlijk arrondissement Gent.
- Vredegerechtskanton Lochristi.
- Bisdom Gent.
- Platte bodem, klei- en zandgrond.
- Landbouw, tuinbouw, aardbeienkweek.
- Waterloop: de ledebeek die zich te Lokeren in de Durme werpt.


Gotische kerk uit de XIV° eeuw. Kasteel 't Hoog-Hof.


De gemeente Beervelde werd gevormd door afgescheiden delen van de gemeenten Destelbergen, Heusden, Laarne en Kalken (wet van 20 April 1921).
Geschiedkundig deel, zie Destelbergen.
In de "Almanak der geestelijkheid in het bisdom van Gent" van het jaar 1904, leest men: "Beirvelde was voortijds een proosdij, onder Destelbergen, gesticht in 1309 door vrouw Agatha, weduwe van ser Simoens, poorter van Gent. Het werd pastorij in 1809".

Enkele foto' uit de oude doos.

Personen welke mij oude zichten van Beervelde kunnen bezorgen, hetzij digitaal hetzij als postkaart of oude foto welke ik dan inscan en terugbezorg, kunnen mij hierover mailen. Ik ben hun daar steeds dankbaar voor!!!!!!!!

Ga naar de home-page van Lochristi (Beervelde).

Terug naar intro-pagina.