Gemeente in de provincie Oost-Vlaanderen, gelegen op de rechteroever van de Schelde en aan de weg van Gent naar Dendermonde; op 6 km van Gent en op 4 km van Ledeberg, op 7 km van Beervelde en van Lochristi, op 5 km van Sint-Amandsberg.


- Bevolking: 5384 inwoners.
- Oppervlakte: 1251 hectaren.
- Bestuurlijk en rechterlijk arrondissement Gent; vredegerechtkanton Ledeberg.
- Bisdom Gent.
- Vlakke bodem; klei-, zand- en turfgrond.
- Landbouw, tuinbouw en Oliefabrieken.
- Waterloop: de ledebeek.
- Kastelen van Destelbergen: Galgenberg, Eylbosch, Crabbenburg, ter Burcht, Te Lande, Termeeren, Walbosch.


Deze gemeente is zeer oud; zij wordt vermeld in de charters van de X° eeuw onder de naam van villa Thesla; de kronijk van Sint-Bavo noemt ze Thesle.
De Gemeente zoals zij sinds verschillende eeuwen bestaat, schijnt zoals vele andere ontstaan te zijn door de vereniging van twee gehuchten, waarvan het ene Dessel heette en het andere Berg of Bergen. Dit zou ons uitleggen waarom zij tegenwoordig met de twee namen vermeld wordt. Zo zei men in de oude tijd enkel Thasla of Thisle, dat wil zeggen Dessel. Op onze dagen duiden de dorpelingen uit de omtrek die gemeente vaak eenvoudig aan met de naam Bergen.


Gedurende de XV°, XVI°, en XVII° eeuw schreef men tamelijk algemeen Desselbergen; maar later heeft de schrijfwijze Destelbergen de overhand gekregen.
De Kerk van Destelbergen werd herbouwd in 1784; zij bestaat uit drie beuken. Omtrend 1860 heeft men er aan de linker zijde een kapel van ronde vorm bijgevoegd, die gebouwd werd boven de grafkelder van de familie Huyttens.
Het dorp Destelbergen had veel te lijden van de burgeroorlogen, van de godsdienstberoerten en vooral van de soldateska van Lodewijk XIV. In 1677 werd het dorp geplunderd en verwoest -voor de derde maal- door de Fransen.
Men heeft op het grondgebied ongeveer 200 Romeinse penningen gevonden.
In 1862 bedroeg de bevolking 3240 inwoners; maar daaronder waren die van het gehucht Beervelde begrepen, ten getale van ongeveer duizend.
Oudtijds -en zulks tot op het einde van het oude bewind- was de ambt van Sint-Pieters de wereldlijke heer van Destelbergen; hij oeffende het recht van patroonschap uit, benoemde de klerk en inde de tienden. Er was een rechtsmacht in alle graden.
Onder de feodale landerijen, die eertijds te Destelbergen waren, vermeldt men die van Notax ('t Hof te Notax), die haar naam gegeven heeft aan een rijke familie.
Een wet van 20 April 1921 heeft een deel van het grondgebied van Destelbergen afgescheurd om de gemeente Beervelde op te richten.

- Bevolking in het jaar 1910: 4686 inwoners.
- Oppervlakte in het jaar 1910: 1921 hectaren.
- Bevolking in het jaar 1840: 3075 inwoners.
- Bevolking in het jaar 1890: 4035 inwoners.
- Bevolking in het jaar 1938: 5144 inwoners.
- Hoogte 9.53 meter aan de dorpel van de kerk.


Enkele foto' uit de oude doos

Personen welke mij oude zichten van Destelbergen kunnen bezorgen, hetzij digitaal hetzij als postkaart of oude foto welke ik dan inscan en terugbezorg, ben ik daar steeds dankbaar voor!!!!!!!! E-mail mij door hierop te klikken

Ga naar de home-page van Destelbergen.

Terug naar intro-pagina.