Gemeente in de provincie Oost-Vlaanderen, op 7 km van Gent, op 5 km van Ledeberg, op 3,5 km van Destelbergen, op 4 km van Gentbrugge, op 4,5 km van Laarne en Melle.

 

- Bevolking: 5016 inwoners.
- Oppervlakte: 1413 hectaren.
- Burgerlijk en rechterlijk arrondissement Gent.
- Vredegerechtskanton Ledeberg.
- Bisdom Gent
- Klei-, zand-, turfgrond.
- Landbouw, veeteelt, brouwerijen, distileerderijen, bloemmolens, spinnerijen van pluis, linnenweverijen en kant.
- Waterlopen: de Schelde; de Damsloot en de Schipgracht.

Er werden daar talrijke Romeinse medailles ontdekt.
In 956 en 1019 Husdine; in 1153 Hosdine; in Hosden; in 1249 Heusdin; in 1330 Heusdine; Oesdine, enz..

 

De heerlijkheid Heusden behoorde tot het begin van de XIII° eeuw toe aan een familie die de naam droeg van het dorp. Bij aanhuwelijking ging zij alsdan over aan de kasteelheren van Gent, en later, nogmaals bij aanhuwelijking, aan de heren van Zottegem (1280), vervolgens aan die van Antoing, welke ze overdroeg aan de familie de Melun.
De heerlijkheid Heusden werd verbeurd verklaard in 1640 (ze behoorde alsdan toe aan de prins van Epinoy) en in het openbaar verkocht aan Seb. D'Hane, griffier van de Raad van Vlaanderen. Ze was van tamelijk groot belang, vermits de heren van Heusden op plechtigheden, bij toekenning van voorrechten, in de keuren der graven van Vlaanderendij de barons van deze laatsten werd en gerekend. Van af de instelling van het ridderschap hadden zij recht op de rang van ridder. Heusden was de hoofdplaats van hun bezittingen en de verblijfplaats hunner familie van de XII° eeuw af.
Het feodaal hof van Heusden stond onder de Oude Burg van Gent en omvatte ruim 150 leenmannen, wier leengoederen in het graafschap Vlaanderen gelegen waren. Het ridderslot der kasteelheren en burggraven van Gent, heren van Heusden, is verdwenen; in de grond werden er nog sporen van ontdekt.
Nooit werd de heerlijkheid Heusden van het burggraafschap Gent afgescheiden.
Hugo III, heer van Heusden, was de eerste burggraaf van Gent (tweede helft van de XIII° eeuw). Hij was de enige zoon van Hugo II en van Marie van Gavere.
De oude kerk stond op de plaats van de huidige kerk, maar in een andere richting, met het koor oostwaarts, en de kruisbeuk noord-westwaarts gericht. Zij dagtekende uit de XII°eeuw en was gebouwd in de stijl uit die tijd. De nieuwe kerk is een gothische bouw met drie beuken; in 1844 werd ze ingewijd.
Op de plaats waar zich de in 1579 vernielde abdij van Nieuwenbossche of Nonnenbossche (in 't Frans Nouveau-Bois) verhief, staat thans een grote boerderij. Enkele aanhorigheden die aan de vernieling ontsnapten, werden tot stalling en schuren ingericht ; daarbij dient vermeld een oude duiventoren die in 't midden van het binnenplein bewaard is gebleven. Al deze gebouwen waren bevloerd geworden met grote grafstenen uit de vernielde kerk.
In de XVI° en de XVII° eeuw hadden te Heusden onlusten en muiterijen plaats, waaraan de soldateska niet vreemd was, want van ouds was er te Heusden aan de Scheldeoevers een fort, dat deel uitmaakte van het verdedigingsstelsel van Gent.
Bij wet van 20 April 1921 werd een deel van het grondgebied van Heusden afgescheiden om de gemeente Beervelde te vormen.

- Bevolking in het jaar 1815 : 1683 inwoners
- Bevolking in het jaar 1840 : 2135 inwoners
- Oppervlakte in het jaar 1840 : 1483 hectaren
- Bevolking in het jaar 1890 : 3212 inwoners
- Bevolking in het jaar 1910 : 3680 inwoners
- Bevolking in het jaar 1938 : 4495 inwoners
- Hoogte 10,08 meter aan de dorpel van de kerk.

Enkele foto' uit de oude doos

Personen welke mij oude zichten van Heusden kunnen bezorgen, hetzij digitaal hetzij als postkaart of oude foto welke ik dan inscan en terugbezorg, ben ik daar steeds dankbaar voor!!!!!!!!

Ga naar de home-page van Heusden-Destelbergen.

Terug naar intro-pagina.