Gemeente in de provincie Oost-Vlaanderen, aan de weg van Gent naar Dendermonde; op 21 km van Dendermonde, op 4 km van Wetteren, op 6 km van Melle, op 7 km van Destelbergen.

 

- Bevolking: 4813 inwoners.
- Oppervlakte: 1568 hectaren.
- Bestuurlijk en rechterlijk arrondissement Dendermonde.
- Vredegerechtskanton Wetteren.
- Bisdom Gent.
- Effen bodem, meestal zandgrond.
- Landbouw, tuinbouw, olieslagerij, linnenweverij, brouwerijen.
- Vijvers, beken.

Oud kasteel met gevechtstorens, dat in de Gentse krijgsverrichtingen ten tijde van Van Artevelde een belangrijke rol speelde. Op 22 Mei 1452 boden de Witte Kaproenen, die de burcht hadden bezet, prachtig weerstand aan het Burgondische leger van graaf de Saint-Pol.
Reeds in het midden van de XII° eeuw bezat Laarne een versterkt kasteel, toebehorend aan een gelijknamige familie. Beatrix, de enige erfgename, huwde in 1199 met Geraard van Zottegem, die eigendommen en het kasteel van Laarne in het huis van Zottegem dded overgaan. In de XV° eeuw huwde een zekere Isabella van Laarne, Aksel en Zottegem met Boudewijn de Vos, die aldus het kasteel van Laarne ontving.
Jan van de Woestyne, heer van Laarne overleed in 1515 zonder kinderen na te laten uit zijn huwelijk met Katharina de rosières, gezegd van Maulde. Joanna van de Woestyne (dochter van Josse van de Woetyne, gehuwd met Joanna van de Moere, vrouwe van Laarne), werd vrouwe van Laarne bij de dood van haar broeder Johan; zij huwde eerst met Martinus van der Gracht en vervolgens met Adriaan van Gavere.
Bij erfenis ging de heerlijkheid Laarne achtereenvolgens over in de families de Schoutheete, van Vilsteren en andere, om ten slotte in het bezit der graven de Ribeaucourt te komen.
Het slot was lange tijd een beroemde versterking. Een keure van 8 September 1362 zegt dat de heer van Laarne aan de graaf van Vlaanderen en aan zijn nakomelingen het recht verleent de burcht met troepen te bezetten. Dit ridderslot mag aanzien worden als een merkwaardig specimen van de krijgsgebouwen uit de middeleeuwen. De Oudste gebouwen zijn van de XII° en de XIII° eeuw, maar op verschillende tijdstippen, en vooral in de XVII° eeuw, ondergingen zij grote wijzigingen.

Larne 1213,1330.
Laarne, evenals Leerne, komt van laar. Volgens C.J. Grandgagnage is laer of laar een Oud-Diets woord, dat betekent een woeste, onbebouwde grond, een vrijgeweide.

De kerk onderging in de loop der tijden belangrijke wijzigingen. In de eerste helft der XVI° eeuw werden de drie huidige koren er bijgevoegd. Gedurende de godsdienstberoerten in Vlaanderen werd zij in 1578 leeggeplunderd en in 1583 afgebrand. Thans bestaat zij uit drie beuken met gelijke lengte en hoogte, in laatgotiek.
Een wet van 20 April 1921 maakt een deel van het grondgebied van Laarne los om er de gemeente Beervelde van te maken.

- Bevolking in het jaar 1801: 2395 inwoners.
- Bevolking in het jaar 1886: 4215 inwoners.
- Bevolking in het jaar 1910: 4450 inwoners.
- Oppervlakte in het jaar 1910: 1995 hectaren.
- Bevolking in het jaar 1938: 4562 inwoners.
- Hoogte 9 meter aan de dorpel van de kerk.

 

Enkele foto's uit de oude doos ...........VOLGT!!!!!!!!!!!

Personen welke mij oude zichten van Laarne kunnen bezorgen, hetzij digitaal hetzij als postkaart of oude foto welke ik dan inscan en terugbezorg, ben ik daar steeds dankbaar voor!!!!!!!! E-mail mij door hierop te klikken

 

Ga naar de home-page van Laarne

Terug naar intro-pagina.