Gemeente in de provincie Oost-Vlaanderen aan de grote weg van Gent naar Antwerpen. Op 9,5 km. Van Gent, 6,5 km van Oostakker en Desteldonk, op 5 km. Van Zeveneken en op 8,3m. hoogte van de dorpel van de kerk.


- Bevolking: 5131 inwoners.
- Oppervlakte: 2126 hectaren.
- Bestuurlijk en rechterlijk arrondissement Gent
- Hoofdplaats van vredegerechtskanton.
- Bisdom Gent.
- Effen bodem, zandgrond.
- Tuinbouw en boomkwekerijen, groententelt.
- Brouwerij, olieslagerij.
- Waterlopen: de Zuidlede en de Westlede.


Van de oude kerk die dagtekent uit de XIII° eeuw, bestaat nog enkel de toren en een deel van de middenbeuk in ogivale bouwtrant.
Men ziet er een grafzerk uit de XVI° eeuw van de familie Hembyze en een communiebank van 1760.
De gemeente wordt Lo sancti Christi (Bos van de heilige Christus) genaamd in een keure van 1330.
Ook oudstijds Loe, Loo, Lho.
Maakte eertijds deel uit van het beruchte Sint-Baafswoud (Sylva Sancti Bavonis).
Woitin van Lo , leenman van Sint-Baafs leefde in 1220.
De beeldstormers en de soldaten van Lodewijk XIV richtten er veel schade aan: plunderingen, brand, enz…
In 1708 verwoestten de Fransen nogmaals het dorp.


- Bevolking in het jaar 1816: 3051 inwoners.
- Bevolking in het jaar 1885: 3974 inwoners.
- Bevolking in het jaar 1910: 1787 inwoners.
- Bevolking in het jaar 1938: 5072 inwoners.

Enkele foto' uit de oude doos.

Personen welke mij oude zichten van Beervelde kunnen bezorgen, hetzij digitaal hetzij als postkaart of oude foto welke ik dan inscan en terugbezorg, kunnen mij hierover mailen. Ik ben hun daar steeds dankbaar voor!!!!!!!!

Ga naar de home-page van Lochristi.

Terug naar intro-pagina.