Gemeente in de provincie Oost-Vlaanderen, aan de grote weg van Brussel naar Gent over Aalst; op 8,5 km van Gent, op 7,5 km van Oosterzele en Gentbrugge, op 6 km van Laarne en Ledeberg, op 4,5 km van Gijzenzele en van Heusden.


- Bevolking: 7419 inwoners.
- Oppervlakte: 1231 hectaren.
- Bestuurlijk en rechterlijk arrondissement Gent.
- Vredegerechtskanton Oosterzele.
- Bisdom Gent.
- Effen bodem, kleizand.
- Landbouw, tuinbouw en boomkwekerijen.
- Blauwselfabriek, breiwerk, stokerijen en brouwerijen.
- Waterlopen, de Schelde, de Molenbeeken de Gondelbeek.


Tumuli en Romeinse oudheden; een gouden medaille van Tiberius werd op het grondgebied geraapt.
Kastelen "Les Fougères" en van Kwatrecht.
Driebeukige kerk van 1835.


Gedurende werken aan de spoorlijn werden gepolijste bijlen van grijze vuursteen van Spiennes, benen priemen en een hak uit herthorens, vazen en scherven aardewerkuit de tijd van Halstatt en uit het Belgisch-Romeins tijdperk, een Frankisch zwaard, enz., blootgelegd. De aanwezigheid van talrijke heipalen laten veronderstellen dat de plaats als een palafittisch station werd uitgebaat en gedurende vier achtereenvolgende tijdperken werd bewoond: neolithisch tijdperk, ijzertijdperk, Belgisch-Romeins en Frankisch tijdperk.


Het "huis van melle" (sedert 1837 door de Josephieten bestuurd) werd in 1431 gesticht door messire Lodewijk Van den Hole, ten bate van de reguliere Augustijner kanunniken die er de humaniora en de wetenschappen doceerden.


In 967 en 1001 Mella; in 1122 Melne; in1214, 1228 en 1299 Melle.
In de X° eeuw behoorde een groot gedeelte van het grondgebied van Melle toe aan de Sint-Pietersabdij; in de XIII° eeuw was de heerlijkheid van het dorp in het bezit van gravin Johanna. Ze behoorde achtereenvolgens toe aan de heren van de roode, aan de van Melle's, opnieuw aan de van Rode's, vervolgens aan de van Ghistel's aa, het huis van Luxemburg, aan de Rodriguez'.
Door zijn ligging had het dorp Melle veel te lijden van de beroerten en oorlogen die ons land teisterden, bepaaldelijk gedurende de XVI°, de XVII° en de XVIII) eeuw. In 1579 werd het dorp bijna volkomen vernield, nadat het vooraf door de geuzen leeggeplunderd was geworden. In 1677 richtten de troepen van Lodewijk XIV er grote schade aan. In 1745 werd te Melle tussen Fransen en Engelsen slag geleverd: ruim 500 doden en 1500 Engelse krijgsgevangenen.


- Bevolking in het jaar 1816: 1516 inwoners.
- Bevolking in het jaar 1869: 2273 inwoners.
- Bevolking in het jaar 1885: 3487 inwoners.
- Bevolking in het jaar 1890: 4070 inwoners.
- Bevolking in het jaar 1910: 6300 inwoners.
- Bevolking in het jaar 1938: 7008 inwoners.


- Hoogteligging: 12 meter aan de dorpel van de kerk.

 

Enkele foto's uit de oude doos:

Personen welke mij oude zichten van Melle kunnen bezorgen, hetzij digitaal hetzij als postkaart of oude foto welke ik dan inscan en terugbezorg, ben ik daar steeds dankbaar voor!!!!!!!! E-mail mij door hierop te klikken

Ga naar de home-page van Melle

Terug naar intro-pagina.