Kashmir Yoga

   home      teksten      oefeningen     agenda      Jean Klein       links    contact    lectuur

 

 

Yoga als een weg naar bewustwording.

Bewustwording van het lichaam. We leren het lichaam op een nieuwe manier kennen en bewegen. Het wordt in zijn natuurlijke staat ervaren als levendig, ruim en licht.
Bewustwording van de ‘geest’(denken en voelen). In een open aandacht kunnen gedachten en gevoelens aan de oppervlakte komen en uiteindelijk ook oplossen.
Bewustwording van de ‘achtergrond’, de 'innerlijke stilte',  het 'aanwezig zijn' zonder beelden of voorstellingen.

In de kashmir-yoga worden de yoga-houdingen en bewegingen uitgevoerd vanuit het tastgevoel waardoor het ‘energielichaam' geactiveerd wordt. Dit maakt het mogelijk dat dieptespanningen aan de oppervlakte kunnen komen en oplossen.
De kashmir yoga werd in het Westen verspreid en ontwikkeld door Jean Klein.. Jean Klein gaf onderricht in de lijn van de grote tradities van het non-dualisme.

Raf Pype