Kashmir Yoga

   home      teksten      oefeningen     agenda      Jean Klein       links    contact    lectuur

   

Jean Klein, musicoloog en arts, was afkomstig uit Midden-Europa, maar woonde in Frankrijk en later in CaliforniŽ. Hij verbleef verscheidene jaren in India, waar hij zich verdiepte in Advaita en Yoga. Sinds 1960 gaf hij onderricht in Europa en Amerika. Dit onderricht was tweeŽrlei: enerzijds gesprekken over onze wezenlijke natuur en anderzijds lichaamswerk (yoga). Zijn yoga-onderricht, dat enigszins verschillend is van de gebruikelijke yoga, wordt vooral gevonden in Kashmir en wordt daarom Kashmiryoga (ook soms advaita yoga) genoemd Het legt sterk de nadruk op het werken met het energielichaam (tastgevoel) en is niet-dualistisch. Jean Klein overleed in 1998.

 Van zijn vele boeken (vooral in het Frans en het Engels) zijn er twee vertaald in het Nederlands:
- Wie ben ik, het heilige zoeken, Jean Klein, Uitgeverij Altamira
- Open voor het ongekende, Jean Klein, Uitgeverij Altamira

(zie bij de rubriek 'teksten')

 

 

 

Ontspanning en overgave

                   Doe geen poging om je te ontspannen, want als je dat probeert, roep je automatisch oude gedragspatronen op


Vraag:  Ik heb zo'n hectisch leven, dat het moeilijk is om te proberen me te ontspannen.

Jean Klein: Doe geen poging om je te ontspannen, want als je dat probeert, roep je automatisch oude gedragspatronen op. En dat komt omdat degene die streeft zelf deel uitmaakt van wat hij probeert te overwinnen. Om tot een dieperliggende rust te komen moeten we naar het lichaam luisteren. Wanneer je tot onbevangen luisteren, tot luisteren zonder restricties komt, komt je lichaam vanzelf tot een diepe rust. Het lichaam heeft een organisch geheugen voor rust als je het zijn gang laat gaan, maar je stoort het voortdurend op allerlei manieren met gedachten, verlangens, emoties en doelstellingen.
Leer je kapitaal, je hulpbronnen kennen. Leef binnen je mogelijkheden. Eet wanneer je lichaam om voedsel vraagt, rust wanneer het om rust vraagt.

 V: Maar ik heb momenteel een paar geweldige problemen in mijn leven en het komt mij voor dat ik deze problemen niet zomaar kan accepteren zoals u aangeeft. Hoe moet ik met dit conflict omgaan?

A: Zodra je de juiste betekenis van het woord 'overgave' onderzoekt, zul je ware vrijheid proeven, want overgave bevrijdt je van het object, van het gevoel van neerslachtigheid en van strijd.
Tegelijkertijd wijst ze naar de openheid zelf. Dat is de essentie van overgave en je ware natuur. Overgave vereist dat je de feiten ziet zoals ze zijn en dat je ze recht in de ogen kijkt. Je moet ze op een wetenschappelijke manier accepteren en verwelkomen, zonder erop te reageren en zonder ze te veroordelen. Accepteren wil niet zeggen dat je een offer brengt of dat je iets met je wil doet. In de openheid die inherent is aan onze ware natuur is er niemand die accepteert. Accepteren of overgeven is dus passief in de zin dat er niet een iemand is die de regie voert, en actief in de zin dat je bijzonder wakker en alert blijft, klaar voor wat zich aandient. De stilte die er dan is, houdt in dat je slechts wacht, maar zonder de gebruikelijke zorgelijkheid. In deze openheid is de hoogste intelligentie werkzaam.

Wees bewust, observeer de reflex om tegen een probleem te vechten, het te onderdrukken, te veranderen, om te bouwen of te sublimeren. Al deze neigingen zullen je meer in conflict brengen. Wanneer je het probleem niet accepteert, blijf je verwikkeld in het object en blijf je eraan gebonden. De juiste oplossing voor een probleem kan alleen verschijnen als het ego met zijn voorkeuren en afkeuren afwezig is. Het ego gaat dikwijls de oplossing die zich aandient uit de weg met de woorden 'ik heb er een hekel aan, ik beleef er geen plezier aan'. Het is belangrijk ervoor te zorgen dat wanneer er zich een oplossing aandient, het ego deze oplossing niet steelt en wegstopt.

Als je het accent verlegt van het probleem naar het accepteren, zul je zien dat de druk oplost en dat je kalm en ontspannen wordt. Er bestaat voor ieder probleem een oplossing, zelfs als de geest en het geheugen het probleem of de oplossing ervan niet helemaal kunnen bevatten. Als je je overgeeft aan het probleem, dan sta je open, voor zowel de feiten, van de situatie die je al kent, als voor de feiten die je nog niet kent, en kun je tot nieuwe inzichten komen. Stille overgave is een zegen en een gebed zonder vragen of eisen. In stille overgave is er niet een iemand die handelt, die ervaringen opdoet, bemint of bemind wordt, maar alleen een goddelijke stroom. Zie dat alleen al het feit dat je de situatie volkomen accepteert, de oplossing van het probleem vormt; de daaruit voortvloeiende actie is zeer direct. Als je vertrouwt raakt met overgave, zal de waarheid tot je komen, zelfs als je haar niet zoekt.

 Verscheen in InZicht nr 19