Kashmir Yoga

   home      teksten      oefeningen     agenda      Jean Klein       links    contact    

 

Andere teksten:

 

 

 

HET ENERGIELICHAAM   (uit een gesprek met Jean Klein)

Vraag: Wat bedoelt U met 'lichaamsgewaarwording' ?
Antwoord
: Wat jij je lichaam noemt is slechts een omhulsel waarin een subtiel lichaam leeft. Dit innerlijke lichaam bestaat uit subtiele energie, de levenskracht die het fysieke lichaam ondersteunt. Onze gevoeligheid is volkomen afhankelijk van deze levenskracht. Paradoxaal genoeg straalt dit subtiele lichaam uit voorbij de begrenzing van het fysieke lichaam, en maakt het contact met de dingen om ons heen, hoewel het zich in het fysieke lichaam bevindt. Het lichaam in zijn heelheid strekt zich veel verder uit dan men zich over het algemeen realiseert. Omdat het fysieke lichaam in de loop van ons leven steeds meer geconditioneerd wordt door al ons streven, wordt het een kluwen van spanningen en samentrekkingen, en kan het subtiele lichaam niet meer functioneren omdat het is lamgelegd, waardoor het fysieke lichaam los komt te staan van zijn omgeving. Wanneer deze levenskracht  wordt geblokkeerd, treedt voortijdige veroudering van het fysieke lichaam op, wat het eerst tot uiting komt in een afname van de gevoeligheid en de energie. In een natuurlijk, gezond lichaam is iedere cel doordrongen van leven.
 
In onze benadering gaat het er dus om het energielichaam weer net zo levendig te krijgen als in onze kinderjaren. Als je je bewust wordt van het energielichaam gaat het weer volledig functioneren. We moeten dus bij het lichaamswerk allereerst het energielichaam opwekken en ons ervan bewust maken. Je kunt deze energie voelen, het is een gewaarwording. Deze gewaarwording noem ik lichaamsgewaarwording. Wanneer het voelen van de energie weer volledig tot leven is gewekt, dan verandert hierdoor het fysieke lichaam. Iedere andere poging om het lichaam te veranderen komt voort uit de wil, uit het verstand en is een vorm van geweld. Bij iedere beweging die wij maken, beweegt in feite het energielichaam, het vitaliteitslichaam, en dit lichaam neemt het fysieke lichaam mee. In ons onderricht op dit gebied wordt dan ook niet zozeer het accent gelegd op de lichaamshouding of op de fysieke structuur van het lichaam, maar op deze lichaamsgewaarwording. Wanneer het vitaliteitslichaam is opgewekt, ontspannen alle spieren en wordt de energie opnieuw georkestreerd. Ieder zintuig is dan niet langer beperkt tot het corresponderende fysieke orgaan, maar breidt zich over het gehele lichaam uit. Alle zintuigen hebben deel aan het globaalgevoel. Als je eenmaal in deze uitgebreidheid bent, raak je vanzelf het idee kwijt dat je een afgescheiden entiteit zou zijn. Dit lichaamswerk is een weg om je één-zijn met alle wezens bewust te maken.
...
V: Is het lichaamswerk dat u onderricht bedoeld om mensen tot de kunst van het loslaten te komen?
A: Ja, alleen daarvoor. Wanneer je loslaat, treedt er een uitbreiding op van  lichaam en geest en hierbij krijg je een voorgevoel van de werkelijkheid, van je globale natuur.

V: 's Morgens is er soms een moment, voordat het lichaam ontwaakt, dat ik voel dat ik al wakker ben. Is dit het bewustzijn waarover u spreekt, de ware natuur achter al ons functioneren ?
A: Ja, dit moment is afhankelijk van het loslaten vlak voor het inslapen waar we het net over hadden.

V: Hoe kan dit korte ogenblik blijvend worden ?
A: Wanneer je je niet verliest in activiteiten zul je bemerken dat je de hele morgen geaard blijft in dat moment. Je doet dan wat gedaan moet worden, maar je blijft achter de activiteiten. Je zit niet aan ze vastgeplakt.
Zie op het moment dat het gebeurt hoe je je weer vereenzelvigt met het samenstel van lichaam en geest zodra dat ontwaakt. Objectiveer het moment vlak voor deze vereenzelviging niet door het te benoemen als een afwezigheid van activiteit. Je eeuwige wezen, het bewustzijn, is het licht achter elke activiteit, achter elke zintuigelijke waarneming.

.
Jean Klein : 'WIE BEN IK ?  Het heilige zoeken'  Uitg. Altamira, Heemstede.  .