Kashmir Yoga

   home      teksten      oefeningen     agenda      Jean Klein       links    contact    lectuur

 

Een reeks eenvoudige oefeningen in ruglig 

Lees eerst deze algemene richtlijnen.
Deze reeks kan op zichzelf beoefend worden of kan een voorbereiding zijn voor de yoga-houdingen (asana's) of voor de zit-meditatie. Aangeraden wordt om eerst vertrouwd te worden met de bewegingen en houdingen, zonder te letten op de ademhaling en later de beleving intenser te maken door de beweging af te stemmen op de ademhaling.

Houding en beweging. De bewegingen worden traag en bewust uitgevoerd, zonder vooruit te lopen naar een doel, zodat elk deel van de beweging in de aandacht kan komen en geen stukken worden overgeslagen. De ene oefening gaat vloeiend over in de andere, zonder breuk. Wel kan hier en daar een rustpauze ingeschakeld worden, maar blijf in het globaal aanvoelen van het lichaam, zodat de oefentijd één geheel vormt. Volgens je tempo kan dit van tien minuten tot een half uur duren. Als je onvoldoende tijd hebt is het beter de reeks wat in te korten (vb. nrs 7, 8, 9 weglaten) in plaats van haastig  alles af te werken.

Tastgevoel. Het bewegen gebeurt vanuit en in het tastgevoel van de huid. Laat het gevoel opkomen zonder het te beoordelen of te manipuleren. Niet goed of slecht vinden, niet willen veranderen. Maak geen visuele voorstelling van de lichaamsdelen waar het tastgevoel gesitueerd is, zodat dit gevoel als een onbepaalde vlek kan uitbreiden in de ruimte.Interpreteer de richtlijnen hierover (in de 3
° kolom) niet te strak: het zijn eerder suggesties dan strikte regels. Zie de yoga niet zozeer als een toepassing van opgelegde technieken, maar gebruik ook je eigen creativiteit en vooral 'luister' naar wat je lichaam te vertellen heeft.Telkens een houding voltooid is, letten we op de nawerking, waardoor het tastgevoel nog meer geaccentueerd wordt en het lichaam steeds lichter en stralender gaat aanvoelen.

Adem.  Doe de bewegingen, zeker in het begin, tijdens het uitademen en houd stil bij het inandemen, tenzij op een paar plaatsen waar het lichaam het anders vraagt (bij twijfel kan men de suggesties volgen van de laatste kolom in de tabel). Pauzeer bij het inademen, waarbij alle aandacht kan gaan naar het invoelen van de nieuwe stand. Respecteer de pauze na het uitademen en laat het inademen komen als het lichaam erom vraagt.De uitademingen zijn lang en gelijkmatig en eventueel met een zacht keelgeruis, doordat de stemspleet wat vernauwd wordt. (dit heet 'ujjayi').

Rugligoefeningen in .pdf-formaat    (geschikt om af te drukken)
(Hiervoor moet je beschikken over Acrobat Reader. Uitprinten op 2 bladzijden recto-verso in liggende stand en plooien als een boekje.)