Kashmir Yoga   

   home      teksten      oefeningen     agenda      Jean Klein     zien     advaita    links    contact    

 

Rugligoefeningen deel 4

 

armen zijwaarts op de grond spreiden, handpalmen op

 

"

het hoofd op de grond traag draaien naar links en naar rechts, zonder weerstand in de hals.

Een open gevoel in de hals

 

voel het contact met de grond over de hele breedte, van linkerhand tot rechterhand, heel lange vingers en armen als holle afvoerbuizen. Vervolgens ook naar boven toe, met je volle breedte de ruimte ‘omarmen’

 

eerst het rechter en dan de linkervoet plat op de grond zetten (gespreid)

 

uit

 

benen laten kantelen naar rechts

benen neerleggen of laten hangen in hun gewicht zonder verdediging.

Uit

 

hoofd draait traag naar links

open gevoel in de hals, geen weerstand

 

"

blijf even; ontspan de houding; laat je dragen.

3 andere kant : langzaam eerst de benen verplaatsen naar links en dan het hoofd draaien naar rechts; even houden.

 

kom terug naar het midden

lenden tegen de grondvoel de nawerking

 

.