titelbalk
 
 

 

 

 

Behoud van de groene vinger in Oost-Kortrijk als troef voor de uitbouw van de regionale groenstructuur. Er staat: Behoud van de groene vinger in Oost Kortrijk als troef voor de uitbouw van de regionale groenstructuur.

Door Thierry Meersman Door Thierry Meerschman

 

De groene vinger die hier wordt besproken, strekt zich vanuit de uitlopers van het Groen Lint Zuid te Kortrijk en vanuit het buitengebied van Kortrijk dat zich richting Zwevegem bevindt (meer specifiek vanaf de Lange Munte, via Langwater en Morinnegoed) over het nieuwe bedrijventerein Evolis (zie fig. 1). De groene vinger, die hier wordt besproken, strekt zich vanuit de uitlopers van het Groen Lint Zuid, te Kortrijk, en vanuit het buitengebied van Kortrijk dat zich richting Zwevegem bevindt, meer specifiek, vanaf de Lange Munte, via Langwater en Morinnegoed, over het nieuwe bedrijventerein Eevolies (zie figuur 1).

fig1

Vandaar reikt hij verder via de doorgang onder de E17 naar Kapel ter Bede, goed ter Bede en het park rond Kasteel Surmont (waar momenteel nog heel wat open ruimte is, afgewisseld met poelen en boompartijen). Via het fietspad op de oude spoorwegberm en dankzij twee doorgangen onder de R8, verloopt het tracé:

 • via Natuurtuin Desloovere richting de Kanaaloevers,
 • via het fietspad naar het Van Raemdonckpark,
 • via de weg ‘Kapel ter Bede’ naar enkele restakkers van Goed ter Bede langsheen die weg en naar het scoutsheem en de aanpalende weide in de Cederlaan. Deze laatste afsplitsing vervoegt het Van Raemdonckpark via het buurtgroen dat in de wijk Cederlaan-Seringlaan aanwezig is.

De afsplitsing die langsheen de kanaaloevers reikt, zet zich verder via Venning en via het Kanaal zelf. Van daaruit kan ook De Wikings bereikt worden, waarmee een aansluiting wordt gemaakt met een andere groene vinger, die tot in de stad komt dankzij de Leie. Vandaar reikt hij verder via de doorgang onder de E zeventien, naar "Kapel ter Bede", "goed ter Bede" en het park rond "Kasteel Surmont", waar momenteel nog heel wat open ruimte is, afgewisseld met poelen en boompartijen. Via het fietspad op de oude spoorwegberm, en dankzij twee doorgangen onder de R8, verloopt het tracé;

 • via Natuurtuin Desloovere richting de Kanaaloevers;
 • via het fietspad naar het Van Raemdonkpark;
 • via de weg "Kapel ter Bede" naar enkele restakkers van "Goed ter Bede", langs heen die weg en naar het scouts heem, en de aanpalende weide in de Ceederlaan. Deze laatste afsplitsing vervoegt het Van Raemdonkpark via het buurtgroen dat in de wijk Ceederlaan-Seeringlaan aanwezig is.

De afsplitsing die langs heen de kanaaloevers reikt, zet zich verder via Venning en via het Kanaal zelf. Van daaruit kan ook "De Wikings" bereikt worden, waarmee een aansluiting wordt gemaakt met een andere groene vinger, die tot in de stad komt, dankzij de Leie.

fig2

fig3

Op heden zorgt dit stelsel van stapstenen en corridors voor de migratie van heel wat fauna en flora en speelt het een belangrijke rol in het laten overleven van heel wat verschillende dieren en plantensoorten die in onze regio voorkomen.

Natuurtuin Desloovere kan hier als voorbeeld worden genomen omdat daar de laatste twee jaar, dankzij de intensieve beheerswerken, heel wat waarnemingen werden gedaan. Nu nog vindt men er bijvoorbeeld een middelgrote populatie glimwormen, vindt er jaarlijks een paddentrek plaats langsheen het fietspad op de oude spoorwegberm en kan je er distelvinken zien.

Ook de eikelmuis, spechten, wezels, egels, sint-jacobsvlinders, stippelmotten, alpenwatersalamanders en kleine salamanders  worden er ‘gespot’.


Daarnaast is er een redelijke grote diversiteit aan fauna aanwezig. Het sint-jacobskruiskruid, smeerwortel, heel wat soorten paddestoelen en zwammen en een grote diversiteit aan inlandse bomen en struiken, worden hier slechts indicatief meegegeven.

Mocht er, door het slordig omspringen met ruimte in de nieuw te ontwikkelen bedrijventerreinen, een tekort komen aan natuurlijke doorgangen, zal dat er binnen enkele jaren voor zorgen dat bijna elk van de nu nog voorkomende soorten het extra moeilijk zal hebben om te migreren laat staan om zich ter plaatse in stand te houden.

 

In de toekomst kan een beleid dat erop gericht is de huidige groene vinger te versterken en uit te bouwen nog effectievere kansen bieden aan de lokale natuur.

Economie en ecologie hoeven niet altijd lijnrecht op elkaar te staan. Indien projectontwikkelaars en bevoegde overheden dit project een kans zouden geven, kan dit het duurzame elan van de nieuwe bedrijventerreinen alleen maar vergroten. Op heden zorgt dit stelsel van stap-stenen en corridors voor de migratie van heel wat fauna, en flora, en speelt het een belangrijke rol, in het laten overleven van heel wat verschillende dieren, en plantensoorten die in onze regio vóórkomen.

"Natuurtuin Desloovere" kan hier als voorbeeld worden genomen, omdat daar de laatste twee jaar, dankzij de intensieve beheerswerken, heel wat waarnemingen werden gedaan. Nu nog vindt men er bijvoorbeeld een middelgrote populatie glimwormen, vindt er jaarlijks een paddentrek plaats langs heen het fietspad op de oude spoorwegberm, en kan je er distelvinken zien. Ook de eikelmuis, spechten, wezels, egels, sint-jacobsvlinders, stippelmotten, alpenwatersalamanders en kleine salamanders  worden er "gespot". Daarnaast is er een redelijke grote diversiteit aan fauna aanwezig. Het sint-jacobskruiskruid, smeerwortel, heel wat soorten paddestoelen en zwammen en een grote diversiteit aan inlandse bomen en struiken, worden hier slechts indicatief meegegeven. Mocht er, door het slordig omspringen met ruimte in de nieuw te ontwikkelen bedrijventerreinen, een tekort komen aan natuurlijke doorgangen, zal dat er binnen enkele jaren voor zorgen, dat bijna elk van de nu nog voorkomende soorten, het extra moeilijk zal hebben om te migreren; laat staan om zich ter plaatse in stand te houden. In de toekomst kan een beleid dat erop gericht is de huidige groene vinger te versterken en uit te bouwen, nog effectievere kansen bieden aan de lokale natuur. Economie en ecologie hoeven niet altijd lijnrecht op elkaar te staan. Indien projectontwikkelaars en bevoegde overheden dit project een kans zouden geven, kan dit het duurzame elan van de nieuwe bedrijventerreinen alleen maar vergroten.

 

Wat is een groene vinger? Wat is regionale groenstructuur

vlinder

 • Eionet Europa Theme Concepts

 • Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan West-Vlaanderen

 • Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Kortrijk

 • Google Earth

 • Marketingbundel Evolis

 

Top

fotobalk