titelbalk
 
 

 

 

 

Het familiebedrijf dat Ernest Dumolin in 1883 had gesticht lanceerde destijds de eerste industriële pannenfabriek in België: de ,,tuile mécanique''.

Begin vorige eeuw waren er in het Kortrijkse een achttal industriële pannenbakkers, zoals de Sterreberg in Aalbeke. Die waren vaak gevestigd in de nabijheid van heuvels, want de beste pannenklei was te vinden op de top van de heuvels.

Uit een fusiebeweging ontstond het Kortrijks Dakpannenkantoor van de familie Dumolin, dat na de Eerste Wereldoorlog de belangrijkste dakpannenproducent van België werd. De helft van de Belgische dakpannen rolde van de band in het Dakpannenkantoor, dat ook overzee gretig afzet vond en synoniem was voor kwaliteit. In 1968 werd het Kortrijks Dakpannenkantoor omgedoopt tot Koramic.

Ernest Dumolin, die op een bepaald ogenblik naast de dakpannenfabriek ook een meubelfabriek, een bank en een fietsenbedrijf had, bleef lang de macht vasthouden. Hij hield het vol tot op de leeftijd van 89 jaar. Bij zijn overlijden in het begin van de jaren zeventig werd hij opgevolgd door zijn broer Prosper, die toen al 80 was.

In 1980 werd Christian Dumoulin door de familie aangezocht om het heft in handen te nemen.

 

De Standaard online

fotobalk