titelbalk
 
 

 

 

 

 

Korimco, de voorloper van het huidige Koramic Real Estate

Wie Koramic zegt, denkt meteen aan dakpannen. De oorsprong van Koramic is inderdaad terug te vinden in 1883 in Kortrijk onder de naam dakpannenfabriek Pottelberg. Ondertussen is Pottelberg de moedermaatschappij van onze groep geworden onder de naam Koramic Holding. De uitbouw van de dakpannenactiviteiten van Koramic ging gepaard met het zoeken naar geschikte grond met het oog op de ontginning van klei.

In de loop der jaren werd daardoor een aanzienlijke portefeuille aan terreinen verworven, die niet meer dienstig waren voor de productie van dakpannen en die eind jaren ‘80 ondergebracht werden in een aparte vastgoedvennootschap, de NV Korimco.

Korimco had als doel de realisatie van de niet-bedrijfsgebonden terreinen van de Koramic groep.

Langzamerhand zijn wij naast de realisatie van de niet langer bedrijfsgebonden terreinen van de Koramic groep gestart met zelfstandige vastgoedoperaties.

Deze vastgoedactiviteit en Korimco liggen aan de basis van Koramic Real Estate.

Koramic Real Estate is een filiaal van Koramic Investment Group, één van de belangrijkste privé investeringsmaatschappijen in België.

Naast de activiteiten in vastgoed ontplooit Koramic Investment Group activiteiten als investeringsmaatschappij :

  • In industriële vennootschappen met een langetermijnvisie via Koramic Industries

  • In private equity via TrustCapital

  • In financiële producten via Koramic Finance Company

 

 

 

http://www.koramicrealestate.be/nl/historiek.htm

fotobalk