titelbalk
 
 

 

De Leiegouw

Luchtfoto's: Maps.live

Landschapsatlas Geo-Vlaanderen

Blog over de rijkswacht-Gendarmerie in het district Kortrijk

Koninklijke Geschied- & Oudheidkundige Kring van Kortrijk

Evolis

Stad Kortrijk

Natuurtuin Desloovere

kastelen-belgie.startpagina

WWW.KASTELEN.be

VLaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed

 

 

 

Mijn speciale dank gaat uit naar de heer Wim Lodewyck, Ir. architect, die vakkundig en heel precies het hele domein heeft beschreven in een lijvige verhandeling.

Ook dank aan De Leiegouw, niet alleen voor het gebruik van hun materiaal, maar ook om het vele goede werk dat zij verrichten.

 
Aansprakelijkheid voor de inhoud
Ik probeer de grootste zorg te besteden aan het ontwerp en de instandhouding van deze site, maar kan echter niet de juistheid garanderen van alle informatie die zich op deze site bevindt. Ook kan ik geenszins aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van deze site of voor het gebruik dat ervan kan worden gemaakt.
Ik kan ook in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud en het bestaan van andere sites waarmee hyperlinks worden gelegd
fotobalk