LITANIES

Door de week

Zondag Maandag Dinsdag Woensdag
Heilige Drievuldigheid (1 - 2 - 3 - 4) De Heilige Geest (1 - 2 - 3 - 4) De allerheiligste naam van Jezus (1) Alle heilige Engelen (1 - 2 - 3 - 4)
Goddelijke Voorzienigheid (1 - 2) Tot lafenis van de zielen in het vagevuur (1 - 2 - 3 - 4)   De heilige Jozef (1 - 2 - 3)
Donderdag Vrijdag Zaterdag  
Het allerheiligst Sacrament (1 - 2 - 3 - 4 - 5) Het lijden van onze Heer Jezus Christus (1 - 2 - 3 - 4 - 5) De heilige Maagd Maria (1 - 2 - 3)  
  Het heilig Hart van Jezus (1 - 2) Het onbevlekt Hart van Maria (1 - 2)  

Litanies van Veranderlijke Feestdagen

Palmzondag Paaszondag Beloken Pasen O.L. Heer Hemelvaart
Het lijden van onze Heer Jezus Christus (1 - 2 - 3 - 4 - 5) De heilige Wil Gods (1) De Goddelijke Barmhartigheid (1 - 2) De liefde Gods (1 - 2)
Pinksteren Drievuldigheidszondag (1e zond na Pinksteren) Sacramentsdag of 2e zondag na Pinksteren Heilig Hart van Jezus (vr na Sacramentszondag)
De Heilige Geest (1 - 2 - 3 - 4) De Heilige Drievuldigheid(1 - 2 - 3 - 4) Het Allerheiligste Sacrament (1 - 2 - 3 - 4 - 5) Het Heilig Hart van Jezus (1 - 2)
Onbevlekt Hart van Maria (zat na Sacramentszondag) Het Allerzuiverst Hart van Maria (3e zondag na Pinksteren) * Het kostbaar Bloed van Jezus Christus Koning
Het onbevlekt Hart van Maria (1 - 2 - 3) Het allerzuiverst hart van Maria (1) Het heilig en kostbaar bloed van onze Heer Jezus Christus (1 - 2 - 3 - 4) Jezus Koning van alle volkeren (1)

bijzondere Litanies

Gezongen litanie van Maria Het heilig Aanschijn Om heilige priesters (1 - 2) Van Eerherstel
Bij de kroning van een Mariabeeld Het allerheiligst hoofd van Jezus Voor de bejaarden Om een goede dood te bekomen
Maria, troosteres van de bedroefden Cor Christi Litanie Voor de stervenden Van het volmaakt berouw
O.L. Vrouw van Scherpenheuvel Van alle Heiligen (bij wijdingen) Van de Nederigheid  

Jaarkalender

December Januari Februari Maart
2   De Allerheiligste naam van Jezus (1)    
3 Heilige Franciscus Xaverius (1)      
4 Heilige Barbara (1 - 2) *      
8 Onbevlekte Ontvangenis van Maria (1 - 2)      
9     Heilige Apollonia (1)  
10 Maagd Maria van Loreto (1 - 2 - 3)      
11     O.L. Vrouw van Lourdes (1)  
18   Voor de éénheid (18-25 jan) (1)   Heilige Aartsengel Gabriël (1) *
19       Heilige Jozef(1 - 2 - 3)
23   Verloving van Maria en Jozef (1)    
24 Ter ere van Charbel Makhlouf (1)      
25 Tot het Kindje Jezus (1 - 2)      
29   Heilige Franciscus van Sales (1)    
30   Heilige Aldegonde (1)    
April Mei Juni Juli
1       Heilige Rumoldus (1)
3   De heilige Kruisvinding (1 - 2)    
9       Heilige Martelaren van Gorkum (1)
11       Heilige Benedictus (1)
13     Heilige Antonius van Padua (1 - 2 - 3)  
19       Heilige Vincentius a Paulo (1)
21     Heilige Aloysus van Gonzaga (1)  
22   Heilige Rita (1 - 2)   Heilige Maria Magdalena (1)
24     Geboorte van Johannes de Doper (1)  
26 O.L. Vrouw van Goede Raad (1)     Heilige Anna (1)
27     O.L. Vrouw van Altijddurende bijstand (1)  
30 Heilige Louis-Marie de Montfort (1)      
31       Heilige Ignatius van Loyola (1)
Augustus September October November
1     Heilige Theresia van Lisieux(1) Allerheiligen (1 - 2 - 3)
2 Heilige Alfonsus-Maria van Liguori (1)   HH Engelbewaarders (1) Allerzielen (1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6)
3       Heilige Hubertus (1)
4     Heilige Franciscus van Assisie (1 - 2)  
5 O.L. Vrouw ter Sneeuw (1)      
7     O.L. Vrouw van de heilige rozenkrans (1) Heilige Willibrordus (1)
8 Heilige Dominicus (1) Allerheiligste Naam van Maria (1)    
9        
10   Heilige Nicolaas van Tolentino (1)    
11 Heilige Philomena (1 - 2) *      
13       Heilige Stanislaus Kostka (1)
15 Maria ten Hemelopneming (1) Onze Lieve Vrouw van Smarten (1 - 2) Heilige Theresia van Avila (1 - 2)  
16 Heilige Rochus (1)   Heilige Gerardus Majella (1 - 2)</