NOVENEN

 

      Allerheiligste Drievuldigheid

      H. Antonius

      Barmhartigheid Gods

      H. Fransciscus

      H. Benedictus

      H. Geest

      H. Hart Jezus

      H. Jozef

      H. Rita

      H. Teresia

      Hemelvaart Maria

      Kindje Jezus

      Koren der Engelen

      H. Margaretha van Cortina

      Maria Boodschap

      Maria Geboorte

      Moeder van goede raad

      Onbevlekte Ontvangenis

      Overledenen

      Zuivering