KONINKLIJKE BOOMSE POLITIEHOND
Gelegen in het park van Boom ingang hoek van 's Herenbaan en de Beukenlaan

Zondag laatste dag inschrijving voor sport en spel 
 

Koninklijke Boomse Politiehond : E-mail / k.boomsepolitiehond@gmail.com