Virussen

Invul oefening

Vul alle ontbrekende woorden in d.m.v. de keuzelijsten.
Een is een programma dat kopieën maakt van zichzelf maar het maakt geen gebruik van infecteringstechnieken.
vermenigvuldigen zich via uitvoerbare programma's en stuurprogrammabestanden.
Een is een programma dat nuttig of interessant lijkt, maar dat onopvallend bestanden beschadigt of verwijdert terwijl het programma actief is. Het is geen virus omdat het zich niet vermenigvuldigt noch verspreidt.
Een is een programma dat zichzelf voortplant door "uitvoerbare codes" te infecteren zonder medegeweten van de gebruiker.
Een computer kan alleen met een worden geïnfecteerd als hij met een geïnfecteerde diskette wordt opgestart.
Tussen de waarschuwingen voor echte virussen bevinden zich echter ook tal van zogenaamde , ofwel valse meldingen over niet bestaande, door grappenmakers verzonnen virussen.
Een is een deel van een programma dat controleert of er aan een bepaalde voorwaarde is voldaan.
Een is het meest voorkomend soort virus omdat de broncode eenvoudig door gelijk wie kan aangepast worden.