Keiem anno 1715.

Op 3 maart 1715 raasde over onze kuststreek een storm met een stormvloed tot gevolg. Heel wat gebieden kwamen onder water te staan waardoor ook de gewassen en de landerijen schade opliepen. Ook de regio van Keiem ontsnapte hier niet aan. Voor Keiem werd een register opgemaakt waarin iedereen werd opgenomen die schade had opgelopen aan de gewassen en landerijen en de belastingen hierop niet kon betalen.

“Cohier vande visitatie ghedaen van alle de landen inde prochie van Keyem de welcke ter causen vande innundatie van zee wateren niet capabel en sijn om enighe lasten te connen betaelen opden jaere en ougst 1715”.

Scans kunnen aangevraagd worden over de vermelde namen via www.erfgoedblog.be .

 

Index van de namen die op de rol voorkomen.

Naam Voornaam info.
     
Allemeesch Bertholomeus  
Apejodt Fleps  
Avegheer Gillis  
Baelberghe Benedictus  
Baelberghe   Mijnheere
Baeteman    
Balteijn    
Baudrinck    
Beertens Thomas  
Beijts    
Berblak    
Berblock   Dhoirs
Bertens Thomas  
Billauw Anthone  
Billiau Anthone  
Billiet Jacob  
Blanckaert   Mijnheere
Blauwe    
Blontrock Thomas  
Boone Jacob  
Boudelis   Heere
Brouckaert Jacques  
Bruijck Daniël  
Budaert Gilles  
Cadock   Dhoirs
Cappiot Philips  
Caussemaecker   Mijnheere
Cavereel   Vidua
Claeijs Reijnier  
Claeijsman    
Clarijsse Pieter Vidua
Cobaert Franchois  
Coolbaert Cornelius  
Coussemaecker    
Coutteau Jan  
Couveruer Jan Vidua
Cuijper   Mijnheere
Damarijn   Mijnheere
Dansaert    
Dantheijn   Dhoirs
Daris Theodoor  
De Baillie   Vidua
De Baillie Joannes  
De Baillie Pieter  
De Bever Pieter  
De Blauwe Pauwels  
De Boosuijs Filips  
De Clerck Jan  
De Clerck Adriaen  
De Ghelder Valentijn  
De Gillion   Mijnheere
De Grijsse Jacob  
De Jonghe Joannes  
De La Roije Aernout  
De Lermijtte    
De Pape Philips  
De Posseloo    
De Pre Melchior  
De Pree Pieter  
De Pree Melchior  
De Puijt Joannes  
De Vulder Joos  
De Was Pieter  
De Wijnter Caerel  
De Wijnter Jooris  
De Wijnter Carel Hooftman
De Wijntere Jooris Dhoirs
De Wijse Joannes  
De Wilde Mathijs  
De Winter Carel  
Declerck Adriaan  
Degrijse Jacobus  
Dewijnter Carel  
Dewilde Mathijs  
Dheere    
Dheere   Mijnheere
Dobbelaer   Dhoirs
Elle   de kinderen
Fait Joannes  
Feijs Jan  
Feys Jan  
Flamaij Pieter  
Flamee Pieter  
Flameygh Pieter  
Fraeijs Gheleijn Dhoirs
Geens Jan Dhoirs
Gheeraert Pauwels  
Gheeraert Niclaeijs  
Ghuisens   La Baillie
Hemerijcke   Dhoirs
Hemerijcke Pieter Dhoirs
Houck Judocus  
Houtters   Dhoirs Mevrauwe
Huijghe   Pensionaris
Huijghe   Dheer
Huijgodt Joannes  
Huijttentruijt Jacob  
Huwijn   Mijnheere
Huygodt Joannes  
Kelderman   Dhoirs
Kemel Cornelius  
Kemel    
Kemel Joseph de kinderen
Koene Jan  
La Faillie   Dhoirs
Labaere   Mijnheere
Lagasse Pieter  
Lanoije Aernout  
Laruijwe Franchois  
Lauwerens   Dhoirs
Leenhove Joos  
Liebaert Pieter  
Lievens Pieter  
Lievens Benedictus  
Logier Christiaen  
Logier Pieter fs. Christiaen  
Losbergh Joannes  
Lossij    
Lust Anthone  
Maelstaf Jacques  
Maelstaf Jacobus  
Maes Ignatius  
Malstaf Jacobus  
Mestdagh Anthone  
Mestier    
Missuwe Anthone  
Molder Pieter  
Mollet Pieter  
Muijs Pieter  
Ockier Philips de weduwe
Pape   Mijnheere
Pauwelings    
Pijckee Pieter  
Pilaert   Mijnheere
Potter   de kinderen
Priem   Vidua
Pyckeij Pieter  
Quiet Pieter Mijnheer
Rabeke   de weduwe
Raman    
Rambout Cornelius  
Reijnaert    
Requier Pieter  
Requiere Michiel  
Reubrecht Pieter Vidua
Ribeke    
Rickaert Karel  
Rijcquaert Pieter de weduwe
Rijcquaert Philips Jacobus  
Rijcx Jacobus  
Schaecke Guilliaeme dhoirs
Scherpereel Marcus  
Schoduijn Jan  
Schrevel Joos  
Sijmoen Niclaeijs  
Sitter    
Snick Inghel  
Spieren Carel  
Stoet Jan Pointer
Struijs Thomas  
Tavernier Pieter Frans  
Tillion Noorbeert  
Toerne Maerten  
Toortelboom Pieter  
Torné Marcus  
Van Balberghe    
Van de Walle Philips  
Van Dender Gillis Vidua
Van dender Sijmoen  
Van Doorn Pieter  
Van Ghilwe Carel  
Van Ghyijsselen Jan Baptiste  
Van Gilluwe Gillis  
Van Kerckhove Jan Dhoirs
Van Pottere   de weduwe
Van Severen Jan Baptiste  
Van Stegghel Pieter  
Van Wel Jan  
Vande Marcke Lowijs  
Vande Voorde Christiaen Dhoirs
Vande Walle Jacques  
Vanden Berghe Pieter  
Vanden Berghe Jacob  
Vanden Bilcke Pieter Vidua
Vanden Bussche Francois Dhoirs
Vanden Bussche   de weesen
Vander Mesch   Mijnheer
Vander Woude   Dhoirs
Vandermarcke Lowijs  
Verbaere Carel  
Verhijser Jacob  
Verhijser Jacob pionter
Vermeersch Gillis Dhoirs
Verstraete Sijmoen  
Verveert Guilliame Vidua
Viane Jacob  
Vuijttentruijs Karel  
Vulder Joos  
Vulder Jacob  
Wante Lucas  
Wautters    
Weijts Thomas Maximiliaen Dhoirs
Wijnckelman Jaecques  
Wijnteijn Cornelius  
Willems Mailliaert  
Willie Gillis  
Winteijn Cornelius  
Witvoet Joannes  
Witvoet   Mijnheer
Terug