KFMYCB -NL

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Voorwoord


De Koninklijke Federatie der Model Yacht Clubs van België is een overkoepelend orgaan voor alles wat met modelisme zowel in, als rond, het water aangaat. De Belgische Federatie maakt deel uit van het wereldwijde NAVIGA en groepeert in ons land meerdere verenigingen met een aanzienlijk aantal leden. De Federatie zet zich in om het promoten van deze sporttak en organiseert verschillende evenementen dat via haar leden tot uiting worden gebracht. Een standaard reglementering voor navigatie en conformiteit van de modellen worden tijdens de regelmatige bijeenkomsten besproken en zonodig aangepast. De federatie organiseert om de drie a vier jaar opleidingscursussen voor scheidsrechters, die dan ingezet worden in de door haar georganiseerde wedstrijden. Zij benoemt ook commissarissen die erop moeten toezien dat alles volgens het boekje verloopt. De Federatie herbergt nog een aantal commissies die instaan om de veiligheid van de modellen ( keuring van stoomketels enz.) lawaaihinder(raceboten met verbrandingsmotoren) en het toekennen van startnummers / zeilnummers. Tijdens de vergaderingen van het sportcomité worden ervaringen en voorstellen uitgewisseld om eventuele moeilijkheden en misverstanden bij te sturen. 
 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu