banner
menu
BKV

De Belgische Killifish Vereniging (B.K.V.) werd gesticht op 3 maart 1973 met als doel : “het houden, het kweken en de studie van killivissen (familie Cyprinodontidae) te verbreiden en te bevorderen en aldus een actieve bijdrage te leveren bij het behoud van het leefmilieu.  Te dien einde richt zij de volgende culturele activiteiten in: periodiek tijdschrift, voordrachten, contacten met binnenlandse en buitenlandse verenigingen, ruilbeurs van vissen en planten of elke andere activiteit die het doel nastreeft”.

 De leden van de Belgische Killifish Vereniging komen elke twee maanden (februari, april, juni, augustus, oktober en december) samen in hun lokaal Gildenhuis, Pertendonckstraat 14 te 2520 Broechem-Ranst.  Telkens wordt er een spreker uitgenodigd die een onderwerp behandeld dat met het houden van killi’s te maken heeft.

 Normaal gesproken in de maand juni vindt het congres plaats in het Gildenhuis.  Hier worden killi’s ingezonden door de eigen leden en leden van buitenlandse killiverenigingen.  De vissen worden gekeurd.  De vissen worden niet terugbezorgd maar verkocht per opbod.  Op die manier  is het voor de leden en de andere aanwezige liefhebbers mogelijk aan nieuwe soorten te komen.

 Heb je ook interesse om met deze killiwereld in contact te komen en kan je vrijblijvend langskomen op één van onze volgende vergaderingen.  Voor meer informatie kan je steeds terecht bij de voorzitter:

Herman MEEUS
De Reet 6
2160 Wommelgem
herman.meeus@scarlet.be
Tel. 03 353 20 13

©Dennis Maesen 2008