Kinderdagverblijf  ’t Kinderhuisje
Het warm nestje voor uw kabouter !

 

 * Erkende Kwaliteit

 

 
- ’t Kinderhuisje is een kinderdagverblijf, dat onder toezicht staat van Kind & Gezin.

   ’t Kinderhuisje wordt jaarlijks door Kind & Gezin getoetst op kwaliteit via
de KWAPOI – test. De KWAPOI geeft ons
    informatie over kwaliteitsvolle kinderopvang en geeft ons advies om het pedagogische handelen te verbeteren.

- ’t Kinderhuisje werkt zelf aan continue verbetering van de kwaliteit door continue zelfevaluatie via :

      - het
Z-KWAPOI – instrument ( kwaliteit van de pedagogische werking )
      - het
ZIKO – instrument ( welbevinden en betrokkenheid van het kind in de opvang ) 
      - het Zelfevaluatie-instrument MeMoQ ( Meten en Monitoren van de kwaliteit in de kinderopvang voor baby’s en peuters )

- ’t Kinderhuisje volgt op regelmatige basis bijscholing.
Hier vindt u de lijst van de gevolgde opleidingen.

- Eenmaal tijdens de opvangperiode houden wij een tevredenheidsenquête bij de ouders. Met deze tevredenheidsenquête wensen wij na te gaan in welke mate
   uw ervaring met onze dienstverlening beantwoordt aan uw verwachtingen.
   Dankzij uw antwoorden krijgen wij op die manier een dankbare input voor de evaluatie van ons opvangbeleid.  

 

          

 


 Organisator Clarysse-Moureau Overheulestraat 236 B-8560 Wevelgem ( Moorsele )
 Tel : (056) 50.97.39  E-mail : 
info@kinderhuisje.be  Ondernemimgsnummer 0547.730.492

Created by Alain Moureau  2019