Gym in de K.K.M.T.


Over diversiteit in onze club mag er zeker niet geklaagd worden, want wij beschikken over maar liefst 14 verschillende groepen waarin naar hartelust kan geturnd worden. Deze groepen worden geleid door geschoolde trainers om de jeugd (en anderen) de mogelijkheid te laten zichzelf te ontdekken.
Dit alles gebeurt natuurlijk in een sfeer van gezelligheid en eindeloos begrip voor de leden.

Het Lidgeld voor recreatief turnen voor een volledig schooljaar bedraagt:
  • Schoolgaande: 55,00 Euro
  • Volwassene: 65,00 Euro
  • + aangepaste gezinstarieven

  • Voor de selectiegroepen gelden andere tarieven.

    Het nieuwe uurrooster 2006-2007 kan u hier in pdf reeds downloaden.