Werking v/d club


De werking van onze club is gelijklopend met deze van vele andere clubs.

Ten eerste zijn wij helemaal afhankelijk van de goodwill van tal van vrijwiligers die zich te allen tijde mogen aanbieden en een handje mogen toesteken op tal van activiteiten die wij jaarlijks organizeren ten voordele van onze leden.

Deze vrijwilligers (groot deel van de leden) zetelen ook in verschillende besturen om het wel en wee van de club in goede banen te leiden.

Een greep uit deze besturen zijn:

    - Algemene vergadering
    - Beheerraad
    - Dagelijks bestuur
    - Clubsecretariaat
    - Technisch bestuur
    - Feestbestuur
    - College van commissarissen
    - Redactieraad