Of je nu gelovig bent of niet, als je een gezond denkend iemand bent, komen er heel wat vragen op je af. Soms krijg je daar een antwoord op, soms ook niet. Soms wordt je gewoon een pasklaar cliché antwoord voorgeschoteld.

In onderstaande rubrieken wordt geprobeerd om, vanuit de bijbel, enkele elementen aan te reiken die je kunnen helpen om zelf verder na te denken, zonder daarom de pretentie te hebben volledig te zijn. Je kunt ook zelf een vraag insturen...

Ga ook even langs de rubriek 'schatgraven in de bijbel' en 'studie, overdenking, dialoog'.

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.


november 2006


Heilige Geest...
Wat moet ik me daar bij voorstellen?
september 2006

Bidden...
... even makkelijk als ademen?

Al die offers...

was dat echt wel nodig?
mei 2006

Het scheppingsverhaal
... of hoe God kleimannetjes boetseerde ?
april 2006

Kerk... kerken...
Is dat echt wel nodig ?

maart 2006
Zoveel miserie...
en dat alleen omwille van een hap
uit die appel ?
februari 2006
Soms heb ik zo mijn twijfels...
mag dat?
'Zonde'... is dat niet een beetje ouderwets?
Straf... straf... en nog eens straf...
In Exodus 34 staat zelfs dat God de kinderen en kleinkinderen straft voor wat de ouders verkeerd doen...
Trouwen in de kerk, moet dat?
januari 2006

Heeft God een precieze weg
uitgestippeld die je moet volgen?

Ben je geprogrammeerd, gepredesti-neerd? Wat is Gods wil voor je leven?

Mag ik verkeren met iemand
die niet gelooft zoals ik ?
Zoveel ongeluk en lijden...
God, waarom toch?

Auschwitz, tsunami, ziekte, verkeers-ongevallen, droogte en honger...
Alles wat leuk is
lijkt wel door God verboden...

Dit mag niet... dat is niet goed... fun is fout...


Ook dit nog...Zo werkt het...

Klik op een vraag en een venster wordt geopend met een beknopt antwoord.

Wil je meer weten, klik dan op 'meer informatie' voor een meer gedetailleerde studie.

Zit je zelf met een vraag, stuur ze naar info@klarekijk.be .

Wil je reageren of nog meer uitleg? info@klarekijk.be .

A propos...

Deze site werd opgesteld door
Johan Delameillieure. Als predikant in de Adventkerk werkt hij veel met jongeren en jonge volwassenen. Daar is ook het besef gegroeid dat jonge mensen vaak met vragen zitten, waarop een strikt kerkelijk antwoord niet altijd voldoet.
Deze site heeft geen enkele leerstellige of catechetische bedoeling, en wil enkel een aanzet zijn tot nadenken..