Verantwoording


In de Adventkerk maakt studie en groepsgesprek een essentieel deel uit van de wekelijkse eredienst. In kleine gespreksgroepen wordt gedurende een heel kwartaal nagedacht en gedialogeerd over verschillende aspecten van een bijbelboek of een thema.

Dit gebeurt aan de hand van een werkboekje waarin dat thema wekelijks wordt uitgediept. Meestal is de benadering van het werkboekje nogal eenzijdig dogmatisch en leerstellig. Vandaar dat bijkomende informatie en denkpistes interessant en soms nodig kunnen zijn. Hieronder vindt u een iets andere benadering van de wekelijkse onderwerpen...
U kunt het downloaden en uitprinten (liggend A4)


Reageren kan op info@klarekijk.be

 

 

 

 

MEDEDELING

Het wekelijkse studieblaadje wordt vanaf nu niet meer rechtstreeks op deze site geplaats, maar op de site www.adventist.be (nederlandstalige homepage - linkerkolom). U kunt het daar wekelijks downloaden.


juli - augustus - september 2009

Studieblaadje

Auteur

 

1. Jezus en de brievenvan Johannes

 

2. Het woord van leven ervaren

 

3. Wandelen in het licht

 

4. Wandelen in het licht; de geboden houden

 

5. Verzaken aan wereldse gezindheid

 

6. Antichristenen afwijzen

 

7. Leven als kinderen van God

 

8. Liefhebbende broeders en zusters

 

9. Geloven in de zoon van God

 

10 Vrijmoedigheid

 

11. Essentiële thema's uit 1 Johannes

 

12. 2de Brief van Johannes

 

13. 3de brief van Johannes

 

Michel Mayeur

 

Jacques Rase

 

Karel Denteneer

 

Daniel Jennah

 

Daniel Jennah

 

Daniel Jennah

 

Michel Mayeur

 

Johan Delameillieure

 

Pierre L'Eplattenier

 

Bernard. Sauvagnat

 

Ana Aurouze

 

Doris Vargas - Hordosch

 

Michel Mayeur

 

 

 

april - mei - juni 2009

Studieblaadje

Auteur

 

1. Liefde

 

2. Geloof

 

3. Hoop

 

4. Het leven

 

5. De openbaring

 

6. De zonde

 

7. Genade

 

8. Rust

 

9. De hemel

 

10. Discipel zijn

 

11. Rentmeesterschap

 

12. De gemeenschap

 

13. Zending

 

 

Michel Mayeur

 

Jaques Rase

 

Michel Mayeur

 

Johan Delameillieure

 

Jacques Rase

 

Michel Mayeur

 

Johan Delameillieure

 

Doris Vargas

 

Michel Mayeur

 

 

 

 

 

 

 

Karel Denteneer

 
januari - februari - maart 2009

Studieblaadje

Auteur

 

1. Hemelse communicatie

 

2. Gave van profetie

 

3. Geestelijke gaven / profetie

 

4. Geest der profetie en 'overblijfsel'

 

5. De inspiratie van profeten

 

6. Het testen van profeten

 

7. Het werk van de profeten

 

8. Het gezag van de profeten

 

9. De integriteit van de profeten

 

10. De boodschap van de profeten

 

11. Het uitleggen van profetische geschriftten

 

12. De zegeningen van profetische gaven

 

13. Het vertrouwen in de profetische gave

 

   
Oktober - november - december 2008 : Verzoening en het kruis

Studieblaadje

Auteur

 

1. Verzoening en Gods karakter

 

2. Een kosmisch conflict

 

3. De zondeval

 

4. Initiatief van God

 

5. De verzoening voorzegd

 

6. Verzoening in symbolen

 

7. Verzoening in symbolen - II

-

9. Metaforen van de verlossing

 

10. Toenadering door het kruis

 

11. Jezus' verzoenend offer

 

12. Eén met Christus

 

13. Universele reiniging

 

 

 

 

Johan Delameillieure

 

Daniël Jennah

 

Johan Delameillieure

 

Michel Mayeur

 

Jacques Rase

 

Doris Vargas

 

Doris Vargas

 

Michel Mayeur

 

Christian Stéveny

 

Karel Denteneer

 

Michel Mayeur

 

Johan Delameillieure

 

 

 

 

 

 

Twee teksten over heiligdom en offers die eerder reeds werden aangeboden, maardie ook hier nuttig kunnen zijn

 

Juli - augustus - september 2008 : Grote zendelingen

Studieblaadje

Auteur

 

1. De man van het moment: Paulus

 

2. Alles voor allen: Paulus predikt tot de wereld

 

3. Johannes de Doper

 

4. Gods zoon onder ons

 

5. Jezus en zijn discipelen: Matteüs 10

 

6. Een barmhartig redder

 

7. De apostel Johannes

 

Voor les 8 en 9 hebben we geen tekst ontvangen...

 

10. Vrouwen in de zending

 

11. Daniël, zendeling in heidens gebied

 

12. Aanleg om te dienen: Filippus

 

13. Hier ben ik, zend mij !

 

 

 

 

Doris Vargas

 

Karel Denteneer

 

Johan Delameillieure

 

Esly Vargas-Hordosch

 

Jacques Rase

 

Jacques Rase

 

 

Michel Mayeur

 

 

 

Doris Vargas

 

Johan Delameillieure

 

Michel Mayeur

 

Marie Josée Piquet

 

 

 

 

 

 

April - mei - juni 2008: Jezus Christus

Studieblaadje

Auteur

Supplement J. Delameillieure

1. Wie was Jezus?

 

2. Het mysterie van zijn Godheid

 

3. De realiteit van zijn menszijn

 

4. De wijsheid van zijn leer

 

5. Zijn wondere werken

 

6. De uitdaging van zijn woorden

 

7. Een intrigerend gedrag

 

8. De intieme wandel met God

 

9. De tederheid van zijn liefde

 

10. De betekenis van zijn dood

 

11. De kracht van zijn opstanding

 

12. Dienst als hogepriester

 

13. Jezus' wederkomst

 

Michel Mayeur

 

 

 

 

Jacques Rase

 

Michel Mayeur

 

Pierre-Yves Zehnacker

 

Johan Delameillieure

 

Karel Denteneer

 

Ngoy Kyala

 

Johan Delameillieure

 

Michel Mayeur

 

Marie Josée Piquet

 

Johan Delameillieure

 

Johan Delameillieure

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Twee studies die kunnen helpen:

Offers opnieuw bekeken

 

Offers en verlossing

 

Over wijze en dwaze mensen: een studie over de parabel van de 10 bruidsmeisjes.

Januari - februari - maart 2008 : Discipel zijn

Studieblaadje

Auteur

 

1. Algemeenheden

 

2. De kunst van het discipelschap

 

3. De eerste roepingen

 

4. Kandidaten discipelen

 

5. Discipelen M / V

 

6. Afkomst en discipelschap

 

7. Voorbereiding op het discipelschap

 

8. Wat is discipelschap?

 

9. Een discipel die handelt (Franse versie, geen vertaling...)

 

10. Discipelschap onder druk

 

11. Nog meer lessen...

 

12. Opdracht en zending

 

13. Discipelschap nu

 

 

 

 

Jacques Rase

 

Pierre-Yves Zehnacker

 

Johan Delameillieure

 

Michel Mayeur

 

Jacques Rase

 

Yves Pierre

 

Michel Mayeur

 

Karel Denteneer

 

Ngoy Kyala

 

Johan Delameillieure

 

Michel Mayeur

 

Johan Delameillieure

 

Jacques Rase

Oktober - november - december

 

In dit kwartaal wordt aan de hand van voorbeelden en teksten uit de bijbel nagedacht over lijden en problemen waar ook de gelovige mee te maken krijgt...

Studieblaadje

Auteur

Supplement J. Delameillieure

1. De vuurproef van de herder - Psalm 23

 

2. Beproevingen die we tegenkomen

 

3. De vogelkooi

 

4. De goudsmid in de ogen kijken

 

5. Extreme hitte

 

6. Met zijn kracht strijden

 

7. Onverwoestbare hoop

 

8. De Onzienlijke zien: tekst niet ontvangen...

 

9. Een leven van lofprijzing

 

10. Zachtmoedigheid temidden van beproevingen

 

Helaas geen vertalingen meer ontvangen in het Nederlands... De Franse teksten vind je op www.autresregards.be
Vanaf begin januari zijn de teksten voor het nieuwe thema weer beschikbaar in het Nederlands.

 

 

Luc Delameilieure

 

 

Johan Delameillieure

 

Jacques Rase

 

Michel Mayeur

 

Johan Delameillieure

 

Michel Mayeur

 

 

Johan Delameillieure

 

 

 

Jean Vandenberg

 

Johan Delameillieure

 

 

 

 

 

Verblijf in de woestijn: verrassend !

 

 

Studie over Genesis 22:

het offer van Izaak


April - mei - juni: De bijbel

 

De volgende drie maanden worden een aantal onderwerpen belicht die te maken hebben met de bijbel. Naast het studieblaadje, opgesteld door verschillende auteurs, zal af en toe ook een persoonlijk supplement beschikbaar zijn. Soms zijn er immers vragen die niet zo makkelijk openlijk gesteld worden...

 

Studieblaadje

Auteur

Supplement J. Delameillieure

1. Een stem uit de hemel (7 april)

 

2. Het laatste woord (14 april)

 

3. De profetie vervuld (21 april)

 

 

 

4. De bijbel, een vaste grond (28 april)

 

5. Als stenen spreken (5 mei)

 

6. Bijbel en wetenschap (12 mei)

 

7. Het woord in ons leven (19 mei)

 

8. De hoop onthuld (26 mei)

 

9. Bijbel en gezondheid (2 juni)

 

10. Bijbel en levensgeluk (9 juni)

 

11. Wijsheid voor het dagelijkse leven (16 juni)

 

12. Naar de volle wasdom door het Woord (23 juni)

 

13. Het Woord blijft eeuwig bestaan (30 juni)

Michel Mayeur

 

Pierre-Yves Zehnacker

 

Alain Meersseman

 

 

 

Johan Delameillieure

 

Christian Stéveny

 

Michel Mayeur

 

Jacques Rase

 

Jean Vandenberg

 

Kohlia Stéveny

 

Karel Denteneer

 

Johan Delameillieure

 

Ngoy Kyala

 

Bernard Sauvagnat

 

 

Een coproductie?

 

Profeten en profetisme

 

Annex: Daniël

 

De bijbel als manuscript

 

Bijbel & Archelogie in woord en beeld

 

 

 

 

 

Bijlagen in het frans:

Zonde en ziekte (K.S.)

Genezing en gebed(K.S.)

 

 

 


Januari - februari - maart:: Het boek Prediker

 

Studieblaadje

Auteur

Supplement

6 januari : Woorden van Prediker (intro)

 

13 januari : IJdelheid der ijdelheden

 

20 januari : Ik heb alles geprobeerd

 

27 januari : Alles heeft zijn tijd (3.1-15)

 

3 febr. : Samenleven - het kwade op aarde (3.16 - 4.16)

 

10 febr. : Wijsheid en geloof

 

17 febr. : Najagen van wind (5.7 - 6.12)

 

24 febr. : Overpeinzingen en bedenkingen (7)

 

3 maart : Eenzelfde lot voor iedereen ? (8.1 - 9.12)

 

10 ma : Handel... pas op voor dode vliegen (9.13 - 10)

 

17 maart : Werp uw brood uit op het water (11.1-6)

 

24 maart: : Jong en oud (11.7 - 12.7)

 

31 maart : Conclusie van het betoog (12)

 

Johan Delameillieure

 

Michel Mayeur

 

Pierre-Yves Zehnacker

 

Johan Delameillieure

 

Michel Mayeur

 

Yves Pierre

 

Bernard Sauvagnat

 

Johan Delameillieure

 

Christian Stéveny

 

Michel Mayeur

 

Jacques Rase

 

Karel Denteneer

 

Jean Vandenberg

 

 

 

De man met de zeis

Samenleven

Het gevaar van zeepbellen:
een gezonde godsdienst

Leef met volle teugen!

 

Ha de vrouwen..!

 


Oktober - november - december 2006 : Het boek Genesis

7 okt : inleiding op Genesis

 

14 okt.: 'Beresjiet', in het begin

 

21 okt.: Genesis 2 : De moeite waard!

 

28 okt.: Genesis 3 : Het verloren paradijs

idem : Genesis 4 : Kaïn en Abel

 

4 nov. : Genesis 6-9 : Noach

 

11 nov. : Genesis 11 : Toren van Babel

18 nov. : "Lekh lekha!", Ga maar, Abraham!

 

25 nov. : Abraham en de zijnen

 

2 dec. : Het offer van Izaak

 

9 dec. : Jacob, een apart verhaal

 

16 dec. : Jacob, een vreemd gevecht

 

23 dec. : Jozef, vallen en opstaan


30 dec. : Jozef, de grote verzoening