In elke categorie worden regelmatig nieuwe items toegevoegd. Veel leesgenot.
Reageren kan op info@klarekijk.be

 

bijbelfiguren

 

woorden
en begrippen

 

bijbelteksten
en -verhalen

strips om
na te denken

De tekeningen in deze categorie zijn
gemaakt door Guido Delameillieure en
staan op zijn franstalige site:
http://ettoc.hautetfort.com

november 2006

Ezechiël, een profeet
met een dilemma...
Hoe verrassend een woestijn kan zijn...
Job en
zijn vrienden

 

september 2006
Habakuk,
profeet...
en buitenbeentje
 


Het verhaal van Job - 2

"Job en zijn God"


mei 2006

 

JHWH
Gods naam

godsdienstig
zijn ...
april 2006

Daniël,

een 'looser'
in een vreemde wereld?


"De vreemdeling binnen uw poorten"
"Laat ons mensen maken !"
de bijbel...
een lamp ?
maart 2006
Kaïn en Abel...
praten moèt !
Vergiffenis
Spons erover..?
de 'look' ...
wat echt telt voor God...
februari 2006
Nehemia...
tekenen
van hoop

...en God zag
dat het goed was
Twee zonen
volgens
Rembrandt

gebed
Abraham...
"Lekh lekha,
ga gerust !"
 
Oud en nieuw...
Marcus 2.21,22

het paradijs
januari 2006

Noach...
een verhaal van rust en onrust.

'Dabar'...
10 woorden
Micha 6
Wat God
van ons vraagt


Een goede herder

Lazarus...
God helpt !?

"Leer het
uw kinderen"
'Lamed'

Marcus 1.15
Jezus'
"State of the Union"

Sekten...
net een doosje
sardienen