Home
Up
Het gastenboek
Tuin1
Yoga
Meditatie
Memory
Tai Chi
Tango
Creatief
Zee
Knipoog
sprokkeltje2
Sprokkeltje 3
Voor Jou ...
Awards
Awards 2
Awards 3
Awards 4
special awards
Vriendensites
Geschenken -Gifts
My PSP
PSP 2

 

 

 

 

 

... Agios Nikolaos ...

 

 

 

 

   

Het levendige toerisme speelt zich af op een paar stappen van het mooie binnenmeer ...

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Volgens de plaatselijke bewoners is het bodemloos  ...

 

 

 

 

 

 

 

... het " bodemloze " meer in Agios Nikolaos ...

 

 

 

 

 

   

... Van Agios met de boot naar Spinalonga ...

 

 

 

 

 

 

   

... Het Eiland der Verdoemden ... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Mijn gids op Spinalonga was Victor Zorbas ...

 

 

 

 

 

Heel ontroerend vertelde hij me over het ontstaan van het melaatsen-eiland , de ontberingen , en hoe de mensen werden geisoleerd van hun geliefden en families ...

 

 

Vanaf 1904 werd Spinalonga een leprakolonie . De lijders aan deze ziekte leefden een geisoleerd bestaan , verstoten uit dorpen en steden . Spinalonga werd de plek waar ze bij elkaar werden gebracht .    

... een verbanningsoord ...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Op de boot naar het eiland vroeg Victor om respect voor de Kretenzers die zijn bezweken aan de destijds zo gevreesde ziekte ...

 

" We beginnen de rondleiding in omgekeerde volgorde "  zei hij  " Als eerste brengen we een bezoekje aan hun laatste rustplaats . Straks , aan het einde , merkt u waarom  ... " 

 

 Omdat veel van die graven verstoken van naam of gedenkkruis , op instorten staan , deed  Victor nog het dringende verzoek  goed op te letten , om er vooral niet overheen te lopen ...

 

 

 

 

 

 

   

Ik betrad  het eiland met het vreemde gevoel dat dit niet alleen een lepra-eiland was geweest ...

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Op deze plaats aangekomen ,verraste het me ...

 

 

 

 

 

 

 

 

 wat ik zag waren graven van amper één meter op een halve meter ...

 

 

 

 

De verklaring die ik kreeg ,waarom die graven slechts zo klein zijn , is even logisch als huiveringwekkend ...

 

Delen van ledematen van de melaatsen waren namelijk zo vaak geamputeerd , dat er van sommigen nauwelijks meer over was dan een romp ...

 

Het moet op dit eiland een nachtmerrie zijn geweest ...

Eén grote menselijke tragedie ...

 

 

   

 maar nérgens stond vermeld  ,

wié deze mensen waren ...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 "  De leprozen werden door een speciaal ingestelde medische commissie opgespoord en naar een verzamelpunt gebracht vanwaar ze dan werden verscheept ...

 

 Lepra was in die tijd immers een straf , dachten ze , een straf voor mensen , die ongelovig waren en die onrein waren ...

 

Zij waren de verdoemden die aan hun lot moesten worden overgelaten ...

 

Het énige wat medici te bieden hadden aan de leprozen op het eiland was de morfinespuit , om de pijn te verlichten ...

 

's Nachts werd er door familieleden  met een bootje voedsel  en wat medicijnen aangebracht , ze dropten dat op een plaats op het eiland zonder het eiland zelf te betreden ...

 

Dit duurde voort totdat in 1947 een genezend medicijn werd  gevonden voor lepra  , in 1957 vertrok de laatse bewoner van het eiland ..."

 

 

 

 

 

 

   

De overblijfselen die ik had gezien , hadden niet alleen betrekking op de melaatsen , maar waren  overblijfselen van andere generaties  ...

 

 

 

 

 

 

   

 ...  die allen door de " Poort van Dante " kwamen ...

 

 

 

 

 

 

 

 

" Kijk , zei Victor , de melaatsen kwamen destijds binnen door deze poort die ze de Poort van Dante , oftewel , de Poort van de Duivel , noemden ...

 

Toen ze echter in 1957 het eiland  weer mochten verlaten , werd het voor hén een poort van hoop ...

 

Vandaar dat ik in omgekeerde volgorde liep , omdat we dit eiland dan ook zullen  verlaten , via deze Poort ...

 

 ... De Poort van de Hoop ...

 

 

 

 

 

 

   

... diep onder indruk van wat ik gezien en gehoord had , verlieten we het eiland  ...

 

 

 

 

 

 

 

 

... via de Poort van de Hoop ...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

... terug naar de boot ...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

... bedankt voor je bezoekje ...

 
 

 

 

 

   

... graag tot ziens ...

 

 

 

 

 

 

... NEXT ...