Welkom

Het atelier

Historisch

Kalender

Aktiviteiten

Raku-houtoven

Contact/Gastenboek

Ward Keymeulen

schildersezel zelf bouwen

 
 
Het atelier.
 
Wat te doen als men eenmaal de academie voor beeldende kunsten beŽindigd heeft en men thuis geen werkruimte, geen keramiekoven en geen glazuren heeft? Of wat te doen als men graag met klei zou leren werken maar de academie een stap te moeilijk is?
 
Het kleikoppenatelier geeft aan deze mensen de gelegenheid zich verder te bekwamen in de kunst van te werken met klei. Het atelier biedt ruimte aan een zestal mensen, stelt gereedschap ter beschikking, heeft de nodige klei en keramische produkten in voorraad en beschikt over een electrische oven en een houtoven voor rakustook.
 
Iedere zaterdagvoormiddag werken de leden een drietal uren aan hun kunstwerken, voorzien van veel koffie en soep om de sessie af te sluiten.
 
En in de vacantiemaanden is het iedere zaterdag, van 's morgens tot 's avonds, open-atelier onder de notenboom.
 
Het atelier is aangesloten bij de Aalsterse vereniging van de amateurkunsten en kan derhalve meedoen met de jaarlijkse tentoonstelling.