Welkom

Het atelier

Historisch

Kalender

Aktiviteiten

Raku-houtoven

Contact/Gastenboek

Ward Keymeulen

schildersezel zelf bouwen

Historisch.
 
In de hedendaagse revalidatietherapiŽen is het werken met klei geen uitzondering. Maar dat er ook werkelijke kunst kan uit voortkomen bewees Staf Keymeulen zaliger.
Uit hoofde van zijn werk - psychotherapie - liet hij zijn mensen kleikoppen maken met de opdracht er al hun emoties in weer te geven. Vele deelnemers ontdekten snel hun kunstenaarsgaven en werden bekende beelhouwers. In de loop van de tijd -1995 - groeide zijn praktijk uit tot een goed uitgerust atelier met een grote electrische oven en vele oxyden en glazuren. Stilaan waagde men zich ook aan grotere beelden. kleikoppen en tuinbeelden .
Staf organiseerde talrijke tentoonstelingen bij hem thuis en nam deel aan de tweejaarlijkse Week van de amateurkunsten -WAK- van de stad Aalst.
Het hoogtepunt was de tentoonstelling in juni 2003 bij hem thuis, van zijn kleikoppenatelier samen met al zijn broers en zussen die elk hun eigen kunst lieten zien. "8 kunsten en 8 Keymeulens".
Staf overleed op 18 juni 2004 en liet een goed functionerend atelier achter. Dit mocht niet verloren gaan. Zijn familie en enkele toegewijde medewerkers besloten het atelier open te houden. Zijn broer Ward, die eigenlijk kunstschilder is, nam de leiding op zich maar moest zich eerst bekwamen in deze nieuwe materie. Na twee moeizame jaren floreert het atelier opnieuw en zijn pottendraaien en rakustoken er bij gekomen.