1. vanuit België:

 2. klutske

 3. Ivo Vermeerschlaan 34, 9990 Maldegem

 4. foon: 050/71.77.71

 5. gsm: 0495/57.70.80

 6. e-mail: info@klutske.be

 7. website: www.klutske.be

 1. vanuit Nederland:

 2. klutske

 3. Ivo Vermeerschlaan 34, B-9990 Maldegem

 4. foon: 0032-50/71.77.71

 5. mobiel: 0032-495/57.70.80

 6. e-mail: info@klutske.be

 7. website: www.klutske.be

referenties.html

Wie / wat is ‘klutske’?

zou de afkorting kunnen zijn van:

K lownesk

L udiek

U itermate

T intelend

S pektakel voor

K inderen vol

E nergie